18.01.2018

Ala-Ruona Esa, Yliopistotutkija / Senior Researcher

Ala-Ruona Esa, Yliopistotutkija / Senior Researcher
Puhelinnumero:
+358408054297
Oppiaine:
Musiikkiterapia / Music Therapy
Huone:
Musica M213

Vastaanotto / Visiting hours: sopimuksen mukaan; varaa aika sähköpostitse / please make an appointment by e-mail

Tutkimusintressit / Research interests: Aktiivinen musiikkiterapia aivoverenkiertohäiriöstä toipumisessa; Psykodynaaminen musiikkiterapia; Arviointi ja seuranta musiikkiterapiassa; kliiniset prosessit musiikkiterapiassa / Active Music Therapy for Post-Stroke Recovery; Psychodynamic Music Therapy; Assessment and Evaluation in Music Therapy; Clinical Processes in Music Therapy; Music Therapy in Medicine; Vibroacoustic therapy

Muut vastuualueet / Other responsibilities: Music Therapy Master's Degree Programme: coordinator, lecturer, clinical teacher and supervisor, https://www.jyu.fi/mpt

Julkaisut / Publications