12.03.2018

Arjoranta Jonne, Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher

Oppiaine:
Digitaalinen kulttuuri / Digital Culture
Huone:
Educa D308

Tutkimuksesta: Tutkin digitaalista kulttuuria, pelejä ja niihin liittyviä ilmiöitä, koska niillä on jatkuvasti kasvava rooli kulttuurissa. Tutkimukseni auttaa ymmärtämään pelien sisältöjä, internetin vaikutusta kulttuuriin ja digitalisaation ja leikillistymisen aiheuttamaa yhteiskunnan muutosta.

About research: I study digital culture, games and related phenomena because they have a growing role in culture. My research helps in understanding game content, the effect internet has on culture and how digitalisation and playfulness are changing society.

Tutkimusintressit / Research interests: digitaalinen kulttuuri, hermeneutiikka, pelit, pelitutkimus, roolipelit, merkitys

Julkaisut / Publications