Asikainen Matti, Lehtori, dipl.pianisti / Lecturer, dipl. pianist

Puhelinnumero:
+358 40 805 4299
Oppiaine:
Musiikkikasvatus / Music Education
Huone:
Musiikkikampus, JAMK, huone 208

Vastaanotto / Visiting hours: to klo 10.00-10.45 / Thu 10am - 10.45am

Julkaisut / Publications