18.01.2018

Asikainen Matti, Lehtori, dipl.pianisti / Lecturer, dipl. pianist

Puhelinnumero:
+358408054299
Oppiaine:
Musiikkikasvatus / Music Education
Huone:
Musiikkikampus JAMK 208

Vastaanotto / Visiting hours: to klo 10.00-10.45 / Thu 10am - 10.45am

Julkaisut / Publications