12.03.2018

Ceginskas Viktorija, Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher (etätyö / remote work)

Oppiaine:
Nykykulttuurin tutkimus / Contemporary Culture Studies