18.01.2018

Fält Katja, Tutkija / Researcher

Fält Katja, Tutkija / Researcher
Sähköposti:
katja.j.falt@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358456796492
Oppiaine:
Taidehistoria / Art History

Tutkimuksesta / About research: Keskiaikaisten kivikirkkojen maalaukset kertovat siitä kuvamaailmasta, jolle menneisyyden ihminen toistuvasti altistui. Kuvia voidaankin ajatella oman aikansa massamediana, joka pyrki vaikuttamaan ihmisiin syvällisesti ja monitahoisesti. Aihe on merkittävä kaikille yhteisestä eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille.

Tutkimusintressit / Research interests: keskiaika, kirkkomaalaukset, keskiajan visuaalinen kulttuuri

Julkaisut / Publications