18.01.2018

Hallila Mika, Yliopistotutkija / Senior Researcher (työstä vapautus 31.8.2018 saakka)

Hallila Mika, Yliopistotutkija / Senior Researcher (työstä vapautus 31.8.2018 saakka)
Puhelinnumero:
+358400248138
Oppiaine:
Kirjallisuus / Literature

Vierailevana professorina Varsovan yliopistossa 2013-2018.

Tutkimusintressit / Research interests: romaanin teoria, metafiktio, suomalainen nykyromaani ja postmodernistinen romaani, Paul Ricoeurin filosofia ja kertomusteoreettinen ajattelu, tupakan kulttuuriset merkitykset suomalaisessa kirjallisuudessa.

Julkaisut / Publications