12.09.2018

Hallila Mika, Yliopistotutkija / Senior Researcher

Hallila Mika, Yliopistotutkija / Senior Researcher
Puhelinnumero:
+358406826674
Oppiaine:
Kirjallisuus / Literature
Huone:
Educa D313

Vastaanotto / Visiting hours: to klo 14.30-15.30 / Thu at 2:30pm - 3:30pm

Tutkimusintressit / Research interests: romaanin teoria, metafiktio, suomalainen nykyromaani ja postmodernistinen romaani, Paul Ricoeurin filosofia ja kertomusteoreettinen ajattelu, tupakan kulttuuriset merkitykset suomalaisessa kirjallisuudessa.

Julkaisut / Publications