Hallila Mika, Yliopistotutkija / Senior Researcher

Hallila Mika, Yliopistotutkija / Senior Researcher
Puhelinnumero:
+358 400 248 138
Oppiaine:
Kirjallisuus / Literature

Vierailevana professorina Varsovan yliopistossa 2013-2018.

Tutkimusintressit / Research interests: romaanin teoria, metafiktio, suomalainen nykyromaani ja postmodernistinen romaani, Paul Ricoeurin filosofia ja kertomusteoreettinen ajattelu, tupakan kulttuuriset merkitykset suomalaisessa kirjallisuudessa.

Julkaisut / Publications