31.08.2018

Helle Anna, Yliopistotutkija / Senior Researcher

Helle Anna, Yliopistotutkija / Senior Researcher
Sähköposti:
anna.p.helle@jyu.fi
Oppiaine:
Kirjallisuus / Literature

Tutkimuksesta / About research: Nykykirjallisuuden tutkiminen tunteiden näkökulmasta on tärkeää kirjallisuudentutkijoille, opettajille, opiskelijoille ja harrastajille. Tutkimukseni kartoittaa fiktion avulla suomalaisen nykykulttuurin mielialoja ja tarjoaa tietoa eri tavoista, joilla kaunokirjallisuus vaikuttaa lukijoihin.

Tutkimusintressit / Research interests: suomalainen nykykirjallisuus; kokeellinen kirjallisuus; tunteet, emootiot ja affektit kirjallisuudessa; ranskalainen kirjallisuusfilosofia

8/2016 lähtien tutkija kirjallisuuden akatemiahankkeessa The Literary in Life: Exploring the Boundaries between Literature and the Everyday (LILI)

Julkaisut / Publications