12.03.2018

Hirsjärvi Irma, Tutkija / Researcher

Hirsjärvi Irma, Tutkija / Researcher
Puhelinnumero:
+358408053518
Oppiaine:
Nykykulttuurin / Contemporary Culture Studies

Tutkimuksesta: Fantasia- ja fanitutkimus avaa ovia mielenmaisemiin Fantasia luotaa tuntematonta, pelkoja ja toiveita. Sillä voi luoda reaalitodellisuuden veroisia tiloja ja maisemia retoriikan, median ja taiteen keinoin. Tutkin fantasiaa, sekä faniutta, erityistä suhdetta mediailmiöihin. Ne molemmat avaavat ovia mielenmaisemiin, selittäen nykykulttuurin ilmiöitä.

About research: Fantasy and fandom research open the mindscapes Fantasy is about unknown, fears and hopes. Through art, media and rhetorics it is possible to create shared fantasy spaces and landscapes. I am interested in fantasy – and fandom, a special relationship towards media phenomena. Those are both keys for studying contemporary culture.

Kotisivu / Homepage

Julkaisut / Publications