02.10.2017

Huovinen Erkki, Professori (osa-aikainen) / Professor (part-time)

Oppiaine:
Musiikkitiede / Musicology

Tutkimusintressit / Research interests: systemaattinen musiikkitiede, taiteenfilosofia

Julkaisut / Publications