13.03.2017

Jaatinen Päivi-Maria, Tutkija / Researcher

Jaatinen Päivi-Maria, Tutkija / Researcher
Oppiaine:
Taidehistoria / Art History

Tutkimusintressit: visuaaliset taiteet, kommunikaatio, palvelumuotoilu, subjektiivinen ja psykologinen hyvinvointi, merkitys, kokemuksellisuus, tutkimusmenetelmät, käsitteet, tieteidenvälisyys

Research interests: visual arts, visual communication, service design, subjective and psychological well-being, meaning, experience, research methodology, concepts, interdisciplinary research

Kotisivu / Home page

Julkaisut / Publications