10.04.2018

Joensuu Juri, Tutkija / Postdoctoral Researcher

Joensuu Juri, Tutkija / Postdoctoral Researcher
Oppiaine:
Kirjallisuus / Literature
Huone:
Educa D315

Tutkimuksesta: Tutkin suomalaisen kirjallisuuden huumoria ja komiikkaa etenkin kokeellisessa nykykirjallisuudessa mutta myös sen edeltäjissä. Huumori merkitsee älyllistä ja suhteellistavaa otetta todellisuuteen. Innovatiivinen koominen kirjallisuus tutkii ja laajentaa kirjallisuuden keinojen valikoimaa ja säilyttää osaltaan suomen kieltä elävänä ja notkeana. Se sisältää uusintavaa potentiaalia niin kirjallisessa, kielellisessä, kulttuurisessa, terapeuttisessa kuin yhteiskunnallisessakin mielessä.

About research: My research examines Finnish experimental – formally innovative – literature, its means to produce literary comedy, and analyzes comical literature from the points of language and form. Humour and comedy offers relativistic yet realistic views on reality and humanity. Scrutiny on comical literature can make us see more clearly the speciality of literature itself, but also understand literature as a part of larger creative verbal culture.

Tutkimusintressit:  kirjallinen komiikka, kokeellisen kirjallisuuden historia, 1960-luku, menetelmällinen ja konseptuaalinen kirjoittaminen, digitaalinen kirjallisuus, psykoottinen kirjoitus, reseptit.

Research interests: literary humour and comical writing, experimental literature, literary 1960’s, procedural and digital literature, conceptual literature, psychotic writing, recipes.

9/2016 lähtien tutkija kirjallisuuden akatemiahankkeessa The Literary in Life: Exploring the Boundaries between Literature and the Everyday (LILI)

Julkaisut / Publications