18.01.2018

Kilpelä Virpi, Lehtori / Lecturer

Kilpelä Virpi, Lehtori / Lecturer
Puhelinnumero:
+358408054307
Oppiaine:
Musiikkikasvatus / Music Education
Huone:
Musiikkikampus JAMK 211

Vastaanotto / Visiting hours: ti klo 10.00-10.30 / Tue 10am - 10.30am