11.04.2017

Koho Satu, Tutkija / Researcher

Koho Satu, Tutkija / Researcher
Sähköposti:
satu.koho@gmail.com
Oppiaine:
Kirjallisuus / Literature

Tutkimusintressit / Research interests: koettu ja eletty paikka kirjallisuudessa, topofobia, kulttuurimaantiede kirjallisuuden teoriana ja metodologiana, pohjoissuomalainen kirjallisuus

Julkaisut / Publications