18.01.2018

Kosonen Erja, Lehtori, dipl.pianisti / Lecturer, dipl. pianist

Kosonen Erja, Lehtori, dipl.pianisti / Lecturer, dipl. pianist
Sähköposti:
erja.kosonen@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358503767017
Oppiaine:
Musiikkikasvatus / Music Education
Huone:
Musica M304

Vastaanotto / Visiting hours: ke klo 13-14 / Wed 1pm - 2pm (huom. 3. periodin aikana sopimuksen mukaan / During the 3rd period, please agree appointment via e-mail)

Tutkimuksesta / About research: Tutkin koulun lauluopetuksen historiaa keskiajalta peruskoulun musiikinopetukseen. Laulun merkitys on vaihdellut vuosisatojen myötä. Historiakuvaus, laulukirja-analyysit ja eri vuosikymmenten koululaisten ja opettajien muisteluaineisto välittää eri sukupolvien kulttuuriperintöä uudella tavalla.

Tutkimusintressit / Research interests: Opinnäytteiden ohjauksen ja oman tutkimuksen kohteina erityisesti musiikin oppimis- ja kehityspsykologiaan liittyvät aiheet: musiikkiharrastukset ja motivaatio, kokemuksen tutkimus, pedagoginen tutkimus, kuten opetusuunnitelmiin ja musiikkikasvatuksen historiaan liittyvät aiheet.

Muut vastuualueet / Other responsibilities: Hallinnollisia tehtäviä: tiedekuntaneuvoston jäsenyys, opetussuunnitelmien ja laaja-alaisen opettajankoulutuksen kehittämiseen liittyvät tehtävät, yliopiston opettajankoulutuksen musiikkiyhteistyöryhmän jäsen ja puheenjohtaja lukuvuonna 2007-08. Muut luottamustehtävät: YLL:n hallituksen jäsen ja lehtoreiden luottamusmies, OAJ:n valtuutettu ja opettajankoulutustyöryhmän jäsen, OPM:n opetusalan  koulutustoimikunnan jäsen

Julkaisut / Publications