12.03.2018

Kovala Urpo, Yliopistotutkija / Senior Researcher

Kovala Urpo, Yliopistotutkija / Senior Researcher
Puhelinnumero:
+358408053836
Oppiaine:
Nykykulttuurin tutkimus / Contemporary Culture Studies
Huone:
Opinkivi OPK137

Tutkimuksesta: Tutkimukseni käsittelee merkityksen muodostumiseen liittyviä kysymyksiä. Pääpaino oli aiemmin kulttuurituotteiden vastaanotossa mutta on siirtynyt erityisesti populismiin ja aktiivismiin liittyvien kulttuuristen diskurssien tutkimuksen suuntaan. Tärkein kontribuutioni on yritys osoittaa yksinkertaisempienkin kulttuuristen tekstien ja vuorovaikutuksen muotojen monisyisyys ja dialogisuus. Parhaimmillaan tämä voi auttaa meitä relativisoimaan näkemyksiämme kulttuurista ja yhteiskunnasta ja välttämään tiukkoja, vastakkainasetteluille rakentuvia asemia.

About research: My research mainly deals with questions of meaning production. Earlier, the focus was on reception and fandom but has shifted towards the study of cultural discourses concerning populism and activism especially. My main contribution is the sustained attempt to show the complexity and dialogicity of even the simplest cultural texts and exchanges and to point out their cultural aspects and backgrounds. At best, this can help us relativize our views of culture and society and avoid hard-and-fast, polarized positions.

Tutkimusintressit / Research interests: merkitysteoriat, multimodaalisuus, reseptiotutkimus, fandomtutkimus, fantasia, kulttuurintutkimus, kääntäminen historiallisena ja kulttuurisena prosessina, metodologia, diskurssianalyysi, vertaileva tutkimus

Julkaisut / Publications