14.02.2019

Lähdesmäki Tuuli, Akatemiatutkija / Academy of Finland Research Fellow and ERC Starting Grant Holder

Lähdesmäki Tuuli, Akatemiatutkija / Academy of Finland Research Fellow and ERC Starting Grant Holder
Puhelinnumero:
+358408053839
Oppiaine:
Taidehistoria / Art History
Huone:
Educa D208

 

Tuuli Lähdesmäki (PhD, DSocSc) is an Academy of Finland Research Fellow, an ERC Starting Grant Holder,  and an Adjunct Professor working in the Department of Music, Arts and Culture Studies, University of Jyväskylä (JYU), Finland. Her recent research interests and publications focus on EU policies, cultural memory and strategies of interpreting the past, identity and identity politics, cultural heritage, and populism. Lähdesmäki currently leads two research projects: ‘European Cultural Heritage in the Making: Politics, Affects and Agency’ (EUCHE), funded by the Academy of Finland, and ‘Legitimation of European Cultural Heritage and the Dynamics of Identity Politics in the EU’ (EUROHERIT), funded by the European Research Council. She is also leading JYU’s consortium partnership in a project ‘Dialogue and Argumentation for cultural Literacy Learning in Schools’ (DIALLS), funded from the EU’s H2020 Programme. In addition, she is one of the three leaders in JYU’s research profiling area ‘Crises Redefined: Historical Continuity and Societal Change’ (CRISES).

Lähdesmäki’s research record includes over 100 scholarly publications published e.g. in International Journal of Heritage Studies, European Journal of Cultural Studies, International Journal of Intercultural Relations, European Urban and Regional Studies, and European Societies. She has edited several special issues and volumes related to her area of expertise (e.g., she is a co-editor of Politics of Scale. New Directions in Critical Heritage Studies, Berghahn’s Books, 2019). In 2015, Lähdesmäki was awarded with the Academy of Finland Award for Scientific Courage. 

Research interests: monuments, public art, public space, reception of art and cultural phenomena, discourse studies, cultural memory and strategies of interpreting the past, cultural identity, identity politics, heritage politics, the European Capital of Culture, the European Heritage Label, European identity, EU cultural policy, populism

CV

List of Publications

Recent research projects:

 

***

Tutkimuksesta: Tuuli Lähdesmäki tutkii Euroopan tiedeneuvoston rahoittamassa EUROHERIT-hankkeessaan Euroopan unionin kulttuuriperintöpolitikkaa ja eurooppalaisen kulttuuriperinnön vaalimiseen keskittyviä EU-hankkeita. Erilaisten kriisien kanssa kamppaileva unioni pyrkii kulttuuriperintöön kohdistuvien hankkeiden avulla vaalimaan ja tuottamaan yhtenäisyyttä ja eurooppalaista identiteettiä. Vaikka kulttuurinen integraatio on unionin taloudellista ja poliittista integraatiota huomaamattomampi, se saa kriisitilanteessa yhä enemmän painoarvoa.

Ajatus yhtenäisestä eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä on kaikkea muuta kuin ongelmaton. Eurooppa on ja on aina ollut hyvin moninainen. Eurooppalaisten menneisyyden tulkinnat ja käsitykset kulttuuriperinnöstä ja siitä, mikä Eurooppa ylipäätään on tai millainen sen pitäisi olla, eroavat. Kulttuuriperinnössä on kyse kertomusten tuottamisesta ja historian merkityksellistämisestä tietyllä tavalla. On tärkeää ymmärtää, ettei mikään asia, esine tai paikka ole kulttuuriperintöä automaattisesti tai itsestään. Kulttuuriperinnön tuottamisessa on kyse aina valinnoista, jotka usein sisältävät poliittisen ulottuvuuden.

Kulttuuriperintöprosessien ja niihin sisältyvän politiikan ymmärtäminen ja tutkiminen on tärkeää, koska kulttuuriperinnöllä voidaan helposti sekä vahvistaa yhteisöllisyyden ja yhteen kuulumisen myönteisiä tunteita, mutta myös tuottaa rajanvetoja, ulossulkea ja nostaa esiin yksipuolisia poliittisesti latautuneita menneisyyden tulkintoja.

Hankkeen tulokset hyödyttävät eri alojen tutkijoita ja kulttuuriperintökentän työntekijöitä, viranomaisia ja päättäjiä. Hanke edistää monitieteistä ja tieteidenvälistä kulttuuriperinnön tutkimusta, käsitteellistää uudella tavalla kansalliset rajat läpäiseviä tai ne ylittäviä kulttuuriperinnön merkityksiä ja teoretisoi kulttuuriperintöprosesseihin liittyvää dynamiikkaa ja valtasuhteita. Hanke edistää kulttuuriperinnön erilaisten merkitysten ymmärtämistä, lisää kulttuuriperintöpolitiikan läpinäkyvyyttä Euroopassa ja tarjoaa teoreettisia ja käsitteellisiä välineitä kulttuuriperintöprosessien kriittiseen arviointiin. https://www.jyu.fi/euroherit

Tutkimusintressit: monumentit, julkinen taide, julkinen tila, taiteen ja kulttuuri-ilmiöiden vastaanotto, diskurssitutkimus, kulttuurinen muisti ja menneisyyden tulkitsemisen strategiat, kulttuurinen identiteetti, identiteettipolitiikka, kulttuuriperintöpolitiikka, Euroopan kulttuuripääkaupunkit, Euroopan kulttuuriperintötunnus, eurooppalaisuus, EU:n kulttuuripolitiikka, populismi

Julkaisut TUTKA rekisteristä / Publications from TUTKA Register