23.02.2018

Lähdesmäki Tuuli, Akatemiatutkija / Academy Research Fellow

Lähdesmäki Tuuli, Akatemiatutkija / Academy Research Fellow
Puhelinnumero:
+358408053839
Oppiaine:
Taidehistoria / Art History
Huone:
Educa D208

 

Tutkimuksesta: Tuuli Lähdesmäki tutkii Euroopan tiedeneuvoston rahoittamassa EUROHERIT-hankkeessaan Euroopan unionin kulttuuriperintöpolitikkaa ja eurooppalaisen kulttuuriperinnön vaalimiseen keskittyviä EU-hankkeita.

Erilaisten kriisien kanssa kamppaileva unioni pyrkii kulttuuriperintöön kohdistuvien hankkeiden avulla vaalimaan ja tuottamaan yhtenäisyyttä ja eurooppalaista identiteettiä. Vaikka kulttuurinen integraatio on unionin taloudellista ja poliittista integraatiota huomaamattomampi, se saa kriisitilanteessa yhä enemmän painoarvoa.

Ajatus yhtenäisestä eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä on kaikkea muuta kuin ongelmaton. Eurooppa on ja on aina ollut hyvin moninainen. Eurooppalaisten menneisyyden tulkinnat ja käsitykset kulttuuriperinnöstä ja siitä, mikä Eurooppa ylipäätään on tai millainen sen pitäisi olla, eroavat.

Kulttuuriperinnössä on kyse kertomusten tuottamisesta ja historian merkityksellistämisestä tietyllä tavalla. On tärkeää ymmärtää, ettei mikään asia, esine tai paikka ole kulttuuriperintöä automaattisesti tai itsestään. Kulttuuriperinnön tuottamisessa on kyse aina valinnoista, jotka usein sisältävät poliittisen ulottuvuuden.

Kulttuuriperintöprosessien ja niihin sisältyvän politiikan ymmärtäminen ja tutkiminen on tärkeää, koska kulttuuriperinnöllä voidaan helposti sekä vahvistaa yhteisöllisyyden ja yhteen kuulumisen myönteisiä tunteita, mutta myös tuottaa rajanvetoja, ulossulkea ja nostaa esiin yksipuolisia poliittisesti latautuneita menneisyyden tulkintoja.

Hankkeen tulokset hyödyttävät eri alojen tutkijoita ja kulttuuriperintökentän työntekijöitä, viranomaisia ja päättäjiä. Hanke edistää monitieteistä ja tieteidenvälistä kulttuuriperinnön tutkimusta, käsitteellistää uudella tavalla kansalliset rajat läpäiseviä tai ne ylittäviä kulttuuriperinnön merkityksiä ja teoretisoi kulttuuriperintöprosesseihin liittyvää dynamiikkaa ja valtasuhteita.

Hankkeen tutkimus on tärkeää, koska se edistää kulttuuriperinnön erilaisten merkitysten ymmärtämistä, lisää kulttuuriperintöpolitiikan läpinäkyvyyttä Euroopassa ja tarjoaa teoreettisia ja käsitteellisiä välineitä kulttuuriperintöprosessien kriittiseen arviointiin. https://www.jyu.fi/euroherit

Tutkimusintressit: monumentit, julkinen taide, julkinen tila, taiteen ja kulttuuri-ilmiöiden vastaanotto, diskurssitutkimus, kulttuurinen muisti ja menneisyyden tulkitsemisen strategiat, kulttuurinen identiteetti, identiteettipolitiikka, kulttuuriperintöpolitiikka, Euroopan kulttuuripääkaupunkit, Euroopan kulttuuriperintötunnus, eurooppalaisuus, EU:n kulttuuripolitiikka, populismi

Research interests: monuments, public art, public space, reception of art and cultural phenomena, discourse studies, cultural memory and strategies of interpreting the past, cultural identity, identity politics, heritage politics, the European Capital of Culture, the European Heritage Label, European identity, EU cultural policy, populism

Recent research projects:

CV

List of Publications

Julkaisut TUTKA rekisteristä / Publications from TUTKA Register