12.03.2018

Mäkelä Paula, Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher

Mäkelä Paula, Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher
Oppiaine:
Taidehistoria / Art History

Tutkimusintressit / Research interests: 1700-luvun kirkkoarkkitehtuuri, kirkonrakentajat, kirkkomaalarit