31.08.2018

Mäkelä Paula, Tutkija / Researcher

Mäkelä Paula, Tutkija / Researcher
Oppiaine:
Taidehistoria / Art History

Tutkimusintressit / Research interests: 1700-luvun kirkkoarkkitehtuuri, kirkonrakentajat, kirkkomaalarit