25.01.2019

Mäkinen Katja, Tutkijatohtori / Postdoctoral Reseacher

Mäkinen Katja, Tutkijatohtori / Postdoctoral Reseacher
Puhelinnumero:
+358408054194
Oppiaine:
Taidehistoria / Art History
Huone:
Educa D206

Tutkimusintressit / Research interests: kansalaisuus, osallistuminen, identiteetit,  osallistava hallinta, EU:n kansalaisuus-, kulttuuri- ja kulttuuriperintöpolitiikka, politiikan tilallisuus, skaalat ja territoriaalisuus, paikkatunne ja paikkakokemus, politiikka-asiakirjat, käsitteet /

citizenship, participation, identities, participatory governance, EU policies on citizenship, culture and cultural heritage, spatiality of politics, scales and territoriality, sense of place, place attachment, policy documents, concepts

Hanke, jossa mukana / Project: EUROHERIT – Legitimation of European cultural heritage and the dynamics of identity politics in the EU

Julkaisut / Publications