13.03.2017

Marttinen Heta, Tutkija / Researcher

Marttinen Heta, Tutkija / Researcher
Puhelinnumero:
+358 50 518 5319
Oppiaine:
Kirjallisuus / Literature
Huone:
Educa, D309

Tutkimuksesta / About research: Soveltamalla kokeellisuuden ideaa lastenkirjallisuuteen tutkimukseni auttaa hahmottamaan tekstuaalisen ja visuaalisen kerronnan rakentumisen muotoja ja niiden yhteistoimintaa uudesta näkökulmasta. Se etsii vaihtoehtoisia lukemisen tapoja lisätäkseen ymmärrystä kirjallisen kentän monimuotoisuudesta ja pinnanalaisista yhtymäkohdista.

Tutkimusintressit / Research interests: Kertomuksen teoria, omaelämäkerrallisuus ja autofiktiivisyys, pohjoismainen nykykirjallisuus, kertomuksen luonnollisuus ja epäluonnollisuus, kokeellisuus ja kokeilut lasten- ja nuortenkirjallisuudessa, puheen ja kirjoittamisen suhde kirjallisessa kerronnassa, kerronnan visuaalisuus, multimodaalisuus

Julkaisut / Publications