18.01.2018

Niemi-Pynttäri Risto, Yliopistonlehtori / Senior Lecturer

Niemi-Pynttäri Risto, Yliopistonlehtori / Senior Lecturer
Puhelinnumero:
+358503435837
Oppiaine:
Kirjoittaminen / Creative Writing
Huone:
Educa D306

Vastaanotto / Visiting hours: to klo 12-14 / Thu 12pm - 2pm

Tutkimuksesta / About research: Risto Niemi-Pynttäri, kirjoittamisen, erityisesti verkkokirjoittamisen tutkimuksen dosentti, lehtori, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Olen Verkkoproosa (2007) väitöskirjasta lähtien olen tutkinut sosiaalisen median ja sen virtuaalisten edeltäjien luovaa kieltä. Toimitan Kirjoittamisen tutkimuksen blogia, sekä kaksikielistä julkaisua SCRIPTUM Creative Writing Research Journal. Uusi kirjoittaminen tutkimuskohteena käsittelee sekä kirjailijoiden että taitavien nettikirjoittajien käytäntöjä ja tavoitteita. Uutta kirjoittamista voi sanoa tilannekeskeiseksi toiminnaksi verkossa. Toki perinteisetkin kirjailijat ovat toimineet tilanteisesti, vaikka ovat jättäneet jälkeensä vain teoksen. Tästä, esimerkiksi romaanien maailmaan kuuluvasta tilannetajusta voidaan oppia jotain hyödyllistä verkon aikakaudella. Uusi tilannekeskeinen kirjoittaminen on lukijoiden välitöntä kohtaamista. Julkisena toimintana se on myös piittaamattomien ja vihamielisten yleisöjen kohtaamista. Nämäkin tilanteet ovat löydettävissä kirjoittamisen traditiosta, monenlaiset lukijan puhuttelemisen strategiat ovat vaikuttaneet kieleen ja kerrontaan. Monenlaisia strategioita ja etenemisen vaiheita on kehitelty vastahakoisen lukijan mielen noutamiseksi strategioita. Ennen sosiaalista verkkoa on ollut sosiaalinen romaani, joka on vivahteikas ihmisten välisten suhteiden esittämisen media. Uusi kirjoittaminen perustuu retoriikan teoriaan, jonka lähtökohtana on tilannekeskeinen ilmaisu. Se on sanojen sovittamista kuulijan mukaan, kuvitteellisen kuulijan luomista ja todellisen lukijan suostuttelua tuolle paikalle.

Tutkimusintressit / Research interests: verkkoproosa, kirjoittamisen prosessien tutkimus ja kirjoittamisen filosofia

Kirjoittamisen tutkimuksen tietopankki: https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/kirjoittamisen-tutkimus

Akateeminen kirjallisuuden ja verkkotutkimuksen blogi: http://rniemi.wordpress.com/

Tasokasta kirjallisuuskeskustelua LUUTII yhteisöblogissa: http://luutii.ma-pe.net

Julkaisut / Publications