18.01.2018

Peltola Henna-Riikka, Koulutuksesta vastaava varajohtaja / Vice Head responsible for Education, Yliopistonopettaja / University Teacher

Puhelinnumero:
+358503854857
Oppiaine:
Musiikkitiede / Musicology
Huone:
Musica M312

profiilikuva2017.jpg

Vastaanotto / Visiting hours: ke klo 14-15 / Wed 2pm - 3pm

Tutkimuksesta / About research: Peltola tutkii musiikkiin liittyviä tunnekokemuksia ja näiden rakentumista sekä kokemuksiin liittyviä vuorovaikutussuhteita. Peltola on tutkinut surullisena pidettyyn musiikkiin liittyviä kokemuksia ja pohtinut kriittisesti musiikintutkimuksen nykyistä emootiokäsitystä. Tutkimus laajentaa ymmärrystä musiikin roolista ihmisten tunne-elämässä ja tuo uusia näkökulmia kokemusten tutkimukseen. 

Julkaisut / Publications