18.12.2018

Piippo Laura, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Piippo Laura, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student
Puhelinnumero:
+358405486444
Oppiaine:
Kirjallisuus / Literature
Huone:
Educa D315

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Toistaiseksi tunnistettavissa – Toisto ja kierrättäminen Jaakko Yli-Juonikkaan Neuromaanin kokeellisessa poetiikassa

Tutkimuksesta / About research: Jokainen lukija kohtaa yhä useammin toisia tekstejä kierrättäviä ja hallitsemattomasti laajenevia kirjallisia ilmiöitä – paitsi painetussa kirjallisuudessa, myös esimerkiksi internetin kirjoitusalustoilla. Tutkimukseni tarjoaa välineitä tällaisten tekstien käsittelyyn ja auttaa ymmärtämään tapoja, joilla kirjalliset kokeilut sekä kapinoivat vallitsevia kulttuurisia arvotuksia ja puhetapoja vastaan että muokkaavat niitä.

Tutkimusintressit / Research interests: Proosan kokeellisuus, proosan poetiikka, poetiikan politiikat, suomenkielinen nykyproosa, toisto, kierrätys, eksessi, kirjallisuuden materiaalisuus, kirjallisuusfilosofia, aikalaishulluus.

Tutkija kirjallisuuden akatemiahankkeessa The Literary in Life: Exploring the Boundaries between Literature and the Everyday (LILI)

Kotisivu / Home page: https://fi.linkedin.com/in/laurapiippo

Julkaisut / Publications

ORCID ID