18.01.2018

Pirinen Hanna, Yliopistotutkija / Senior Researcher

Pirinen Hanna, Yliopistotutkija / Senior Researcher
Puhelinnumero:
+358504285264
Oppiaine:
Taidehistoria / Art History
Huone:
Educa D205

Vastaanotto / Visiting hours: sopimuksen mukaan; varaa aika sähköpostitse / please make an appointment by e-mail

Tutkimuksesta: Monitieteinen taideteostutkimus on ajankohtaista. Taidemarkkinoilla konnossöörit eli taiteentuntujat ovat perinteisesti arvioineet taiteen aitoutta silmämääräisesti. Näin saavutetut tulokset ovat täysin subjektiivisia. Taiteen ostaja on vaarassa ostaa väärennetty teos. Tieteellisiin tutkimusmenetelmiin perustuva taiteen aitouden tutkimus osaltaan laajentaa taidemarkkinoita ja luo luottamusta kaikkien osapuolten välille taidemarkkinoilla. Tieteellisiin tuloksiin perustuvaa taideteostutkimusta tarvitaan museoissa ja taidesäätiöissä. Se on oleellista yksityisille kerääjille ja taiteeseen sijoitusmielessä panostaville. Taidemarkkinoiden perinteiset toimijat, kuten huutokauppahuoneet ja taidekaupat samoin kuin vakuutusyhtiöt, kansalliset ja kansainväliset poliisiorganisaatiot ja hallitukset sekä tullilaitos tarvitsevat tutkimukseen ja mittaustuloksiin perustuvaa tietoa taideteosten aitoudesta. Tieteellinen tutkimus palvelee kaikkia kulttuuriomaisuuden ylläpidosta ja säilymisestä vastaavia toimijoita. Taidehistorian tutkijoiden ja materiaalitieteiden edustajien yhteistyö on avannut laajat mahdollisuudet taiteen aitoustutkimukselle. Johtamani tutkijaryhmä RECENART - The Research Centre for Art on toteuttanut 2014-2016 Tekesin ja Jyväskylän yliopiston rahoituksella tutkimus- ja kaupallistamishankkeen, jossa on käytetty erilaisia taidehistoriallisia, kemian ja fysiikan sekä kuvantamismenetelmien sovelluksia. Kaupallistamishanke on tavoittanut globaalin asiakaskunnan, missä on ollut apuna mobiililaboratoriovarustus, jonka avulla tutkimus on voitu suorittaa paikan päällä asiakkaan luona. Hankkeen tavoitteena oli tutkimuslähtöisen yritystoiminnan käynnistäminen. Tämä tavoite saavutettiin keväällä 2016, jolloin perustettiin taideteostutkimukseen keskittyvä yritys. http://www.jyu.fi/recenart

About research: Multidisciplinary research of artworks is a topical question. In the art market, connoisseurs and art experts have traditionally evaluated the authenticity of artworks. However, this expertise is based on subjective opinion. Every art buyer faces the risk of buying a forgery. A more scientific approach to the analysis of an artwork’s authenticity would enlarge the art market even further and increase trust. This kind of scientific analysis of artworks is needed by museums, trusts, private collectors, art investors, auction houses and art dealers, as well by insurance companies, national and international police organizations and governments, customs offices and other protectors of cultural property. The co-operation between art historians and material technical experts has opened a wide perspective for investigation of the authenticity of artworks. The Research Centre for Art, RECENART, a research and commercialization project, has used various techniques of analysis utilizing chemistry, physics and optical analysis combined with art historical research. The RECENART project has already served customers from all over the world, and its mobile laboratory allows researchers to analyze works of art on-site. RECENART has already reached its goal, which was to establish a global research company for art analysis services. http://www.jyu.fi/recenart

Julkaisut / Publications