Rautio Riitta, Laitoksen varajohtaja ja pedagoginen johtaja, lehtori / Vice Head of the Department and Pedagogical Head of the Department, Lecturer

Rautio Riitta, Laitoksen varajohtaja ja pedagoginen johtaja, lehtori / Vice Head of the Department and Pedagogical Head of the Department, Lecturer
Puhelinnumero:
+358 40 805 4315
Oppiaine:
Musiikkitiede / Musicology
Huone:
Musica, M302

Vastaanotto / Visiting hours: tiistaisin klo 14.00 - 15.00 / on Tuesdays at 2.00 - 3.00 p.m.

Tutkimusintressit / Reserach interests: Tutkimuksessa kiinnostukseni kohteina ovat olleet musiikin kognitioon liittyvät kysymykset kuten musiikilliset skeemat, käsitteenmuodostus, musiikin merkitykset ja musiikin ajallisuus.

Julkaisut / Publications