12.03.2018

Saarikallio Suvi, Tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaava varajohtaja, yliopistotutkija / Vice Head responsible for Research and Innovations, Senior Researcher

Saarikallio Suvi, Tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaava varajohtaja, yliopistotutkija / Vice Head responsible for Research and Innovations, Senior Researcher
Puhelinnumero:
+358505361900
Oppiaine:
Musiikkikasvatus / Music Education
Huone:
Musica M208

Tutkimusintressit / Research interests: Tutkin musiikkia psykologisena ilmiönä kuten tunteina, arjen mielialan säätelynä, hyvinvointina, sekä oppimisena, kasvuna ja kehityksenä. Hyödynnän menetelmiä laadullisesta tutkimuksesta aivotutkimukseen, liiketutkimukseen ja psykometriseen mittamiseen. Tällä hetkellä johdan tutkimusprojekteja "Musiikilliset tunnetaidot ja nuorten psyykkinen hyvinvointi (Suomen Akatemia, 2010-2016)" ja "Tunnetta taiteesta" (Koneen säätiö, 2015-). // I study music as a psychological phenomenon concerning emotions, everyday mood regulation, well-being, learning, and development. I apply methods from qualitative research to neuroimaging, motion capture, and psychometrics. I currently lead the following research projects "Music-related emotional competence and adolescent mental health" (Academy of Finland, 2010-2016) and "Affect from Art" (Kone foundation, 2015-).

 Kotisivu / Home page: http://users.jyu.fi/~suvila/

Julkaisut / Publications