12.03.2018

Saresma Tuija, Yliopistotutkija / Senior Researcher

Saresma Tuija, Yliopistotutkija / Senior Researcher
Oppiaine:
Nykykulttuurin tutkimus / Contemporary Culture Studies
Huone:
Educa D208

Tutkimuksesta: Käsittelen ajankohtaisia, ahdistaviakin teemoja: vihapuhetta, naisvihaa, muukalaisvihaa, rodullistamista, rasismia. Erittelen ja puran epätasa-arvoistavia prosesseja ja annan välineitä puuttua niihin. Tutkimukseni hyödyttää toimijoita opettajista poliitikkoihin, kansalaisaktivisteista lainsäätäjiin.

About research: I analyse the contemporary oppressive phenomena in social media: hate speech, misogyny, xenophobia, racialization. Besides deconstructing the rhetoric and logics of these ideologies, my research offers tools to resist them, benefiting actors such as teachers, politicians, and civic activists.

Tutkimusintressit / Research interests: Internet (blogit ja keskustelufoorumit), intersektionaalisuus, muuttoliike, kuulumisen ja ulossulkemisen kokemukset, populismi, omaelämäkerrat, retoriikka, sukupuolentutkimus, taidekokemukset, toiseuttaminen, vihapuhe.

Nykykulttuurin tutkimuksen dosentti. Koneen säätiön rahoittaman monitieteisen Kuulumisen kulttuurisuus – kiinnittymisen affektiivisuus ja materiaalisuus -hankkeen vastuullinen johtaja. Työskentelee Koneen säätiön kokeneen tutkijan stipendillä hankkeessa Kulkemisen ja kuulumisen kertomukset (Kulku).

Julkaisut / Publications