18.01.2018

Toivanen Pekka, Lehtori / Lecturer

Toivanen Pekka, Lehtori / Lecturer
Puhelinnumero:
+358408054322
Oppiaine:
Musiikkikasvatus / Music Education
Huone:
Musica M303

Vastaanotto / Visiting hours: ke klo 12-13 / Wed 12pm - 1pm

Tutkimusintressit / Research interests: Painopiste on voimakkaasti sekä monikulttuurisen musiikkikasvatuksen että etnomusikologian alueilla. Jonkin verran tutkimusta myös keskiajan musiikista ja musiikillisesta maailmankuvasta

Vastuualueet: Opinnäytteiden ohjaus, MECI-projektin akateeminen koordinaattori. Yliopiston kansainvälisen kehitysyhteistyön koordinaatioryhmän jäsen. Opetuksen kehittämisryhmän (OKR)  jäsen musiikin laitoksella.

Julkaisut / Publications