02.10.2017

Toiviainen Petri, Akatemiaprofessori (kausi 2014-2018) / Academy Professor (period 2014-2018)

Toiviainen Petri, Akatemiaprofessori (kausi 2014-2018) / Academy Professor (period 2014-2018)
Puhelinnumero:
+358503541753
Oppiaine:
Musiikkitiede / Musicology
Huone:
Musica M212

Tutkimuksesta / About research: Tutkimus pyrkii syventämään tietämystämme kehon ja aivojen roolista musiikin havaitsemisessa. Se lisää myös tietoa havaitsemisesta ja kognitiosta yleisesti, erityisesti musiikin ja kielen prosessoinnin välisistä suhteista. Saadulla tiedolla on sovelluksia musiikkiterapiassa, musiikkikasvatuksessa ja musiikin esittämisessä.

Tutkimusintressit / Research interests: Musiikin kognitio, musiikin motoriikka, laskennallinen musiikkianalyysi

Kotisivu / Home page: http://users.jyu.fi/~ptoiviai

Julkaisut / Publications