18.01.2018

Vallius Antti, Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher

Vallius Antti, Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher
Puhelinnumero:
+358408053840
Oppiaine:
Taidehistoria / Art History
Huone:
Educa D210

Tutkimuksesta / About research: Kuvan ja tilallisen kuulumisen välisten suhteiden tutkimus on tärkeää tarkasteltaessa ihmisten paikkasuhteiden rakentumisia jatkuvasti muuttuvissa ja monipuolistuvissa yhteiskunnissa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää muun muassa maisemahallinnossa sekä ympäristö- ja kaupunkisuunnittelussa.

Tutkimusintressit / Research interests: maisematutkimus, kulttuurimaisema, maiseman kuvallinen esittäminen ja kulttuurinen kestävyys

Julkaisut / Publications