31.08.2018

Ylitalo Anna-Kaisa, Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher

Puhelinnumero:
+358408053119
Oppiaine:
Musiikkitiede / Musicology
Huone:
Musica M315

Tutkimuksesta: Kehitän tutkimuksessani tilastollisia analysointi- ja mallinnusmenetelmiä silmänliikeaineistoille, erityisenä sovelluksena nuotinlukuaineisto. Uusille menetelmille on tarvetta, sillä silmänliiketutkimusta hyödynnetään jo laajasti eri aloilla, mutta analyysit perustuvat usein aineiston yksinkertaistuksille.

About research:The purpose of my research is to develop statistical tools for analyzing and modelling complex eye movement data. New analysis methods are needed due to increasing use of eye tracking in experimental research. One of the applications I'm working with is music reading.

Hankkeet / Projects: Nuotinluku: Silmänliikkeet ja asiantuntijuuden kehittyminen.

Julkaisut / Publications