03.07.2018

Ylönen Susanne, Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher

Puhelinnumero:
+358503234749
Oppiaine:
Taidekasvatus / Art Education
Huone:
Educa D217

Tutkimuksesta / About research: Tutkimukseni pyrkii hahmottamaan ja ymmärtämään erilaisia kulttuuri-ilmiöitä, kuten esimerkiksi kauhuviihteen merkitystä ja lapsiin sekä lapsuuteen liitettyjä ristiriitaisia toiveita, pelkoja ja haluja. Tällaisenaan se palvelee lasten ja lastenkulttuurin parissa työskenteleviä tahoja, mutta myös kulttuurialan toimijoita ja suurta yleisöä.

Tutkimusintressit / Research interests: lastenkirjallisuus, kauhun estetiikka, performatiivisuus