Julkaisuluettelo Tutka-tietokannasta (Kusmidrowicz-Krol, Anna)

 • Nimi Rola Narodowego Instytutu muzealnictwa I Ochrony Zbiorów w rozwijaniu digitalizacji w muzeach / The role of the National Institute of Museology and Collection Protection (NIMOZ) on the Progress of Digitisation in Museums TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Kusmidrowicz-Kroll, Anna
  Kokoomateoksen nimi Muzealnictwo
  Vuosi 2013
 • Nimi Mapy jako źródło informacji – Kilka uwag do udostępniania kolekcji map / The Map as a source of information – several remarks on the availability of Map Collections TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Kusmidrowicz-Kroll, Anna
  Kokoomateoksen nimi Muzealnictwo
  Vuosi 2013
 • Nimi Wstęp TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Kusmidrowicz-Kroll, Anna
  Toimittajat Kolpanowicz, Marta
  Kokoomateoksen nimi Cyfrowa fotografia w dokumentacji muzealnej / Digital Photography in museum’s documentation
  Vuosi 2013
 • Nimi Cyfrowe odwzorowania muzealow – Parametry techniczne, modelowe rozwiazania TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Bunsch, Eryk & Ceraficki, Piotr & Kusmidrowicz-Kroll, Anna & Pyzik, Waclaw & Sitnik, Robert & Staszkiewicz, Wojciech & Szala, Marcin
  Vuosi 2012
 • Nimi Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Gawel, Lukasz & Karecka, Lidia & Klos, Marcin & Kusmidrowicz-Kroll, Anna & Tabak, Karolina & Werla, Marcin & Zaucha, Tomasz & Zielonka, Katarzyna
  Vuosi 2012