Julkaisuluettelo Tutka-tietokannasta (Nina Sääskilahti)

 • Otsikko Kuulumisen reittejä taiteessa TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Hiltunen, Kaisa & Sääskilahti, Nina
  Kokoomateoksen nimi Eetos-julkaisuja
  Vuosi 2019
 • Otsikko Kuulumisen neuvotteluja taiteessa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hiltunen, Kaisa & Sääskilahti, Nina & Ahvenjärvi, Kaisa & Jäntti, Saara & Lähdesmäki, Tuuli & Saresma, Tuija & Vallius, Antti
  Toimittajat Hiltunen, Kaisa & Sääskilahti, Nina
  Kokoomateoksen nimi Kuulumisen reittejä taiteessa
  Vuosi 2019
 • Otsikko Planeetta ja sen muukalaiset : Planetaarisia näkökulmia koti-Maahan kuulumiseen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sääskilahti, Nina
  Toimittajat Hiltunen, Kaisa & Sääskilahti, Nina
  Kokoomateoksen nimi Kuulumisen reittejä taiteessa
  Vuosi 2019
 • Otsikko Sodan ja rauhan maisemat Reino Rinteen matkakirjassa Lapin rauha TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sääskilahti, Nina
  Toimittajat Tuominen, Marja & Löfgren, Mervi
  Kokoomateoksen nimi Lappi palaa sodasta : mielen hiljainen jälleenrakennus
  Vuosi 2018
 • Otsikko Brändätty maa : Suomi 19:llä vuosisadalla, Maabrändiraportti ja This Is Finland kansakunnan näyteikkunoina TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Hiltunen, Kaisa & Saresma, Tuija & Sääskilahti, Nina & Vallius, Antti
  Toimittajat Mäkiranta, Mari & Piela, Ulla & Timonen, Eija
  Kokoomateoksen nimi Näkyväksi sepitetty maa : näkökulmia Suomen visualisointiin
  Vuosi 2017
 • Otsikko Post memory and cinematic affect in The Midwife TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Hiltunen, Kaisa & Sääskilahti, Nina
  Kokoomateoksen nimi Journal of Aesthetics and Culture
  Vuosi 2017
 • Otsikko Reframing belonging : affective localism and the early fiction of Reino Rinne TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sääskilahti, Nina
  Kokoomateoksen nimi Acta Borealia : A Nordic Journal of Circumpolar Societies
  Vuosi 2017
 • Otsikko Fluidity and flexibility of ‘‘belonging’’: Uses of the concept in contemporary research TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Lähdesmäki, Tuuli & Saresma, Tuija & Hiltunen, Kaisa & Jäntti, Saara & Sääskilahti, Nina & Vallius, Antti & Ahvenjärvi, Kaisa
  Kokoomateoksen nimi Acta Sociologica
  Vuosi 2016
 • Otsikko Konfliktinjälkeiset kulttuuriympäristöt, muisti ja materiaalisuus TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Sääskilahti, Nina
  Kokoomateoksen nimi Tahiti: taidehistoria tieteenä
  Vuosi 2016
 • Otsikko Women as Sites for the Contestation of Northern Memories of War : Historical Novels and the Lapland War TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sääskilahti, Nina
  Toimittajat Kaljundi, Linda & Laanes, Eneken & Pikkanen, Ilona
  Kokoomateoksen nimi Novels, Histories, Novel Nations : Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia
  Vuosi 2015
 • Otsikko Kodittomuus ja kuuluminen Reino Rinteen jälleenrakennuskauden teksteissä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Sääskilahti, Nina
  Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
  Vuosi 2015
 • Otsikko Muistamisen onnesta ja kärsimyksestä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Sääskilahti, Nina
  Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
  Vuosi 2015
 • Otsikko Lapin sodan tuhot Yläkemijoella TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Sääskilahti, Nina
  Toimittajat Puuronen, Vesa
  Kokoomateoksen nimi Elämää Yläkemijoen kylissä : Yläkemijoen kylien historia 1
  Vuosi 2015
 • Otsikko Rajatut maisemat TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Jäntti, Saara & Saresma, Tuija & Sääskilahti, Nina & Vallius, Antti
  Toimittajat Saresma, Tuija & Jäntti, Saara
  Kokoomateoksen nimi Maisemassa : sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa
  Vuosi 2014
 • Otsikko Tuhon ja rakkauden maisema TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Sääskilahti, Nina
  Toimittajat Saresma, Tuija & Jäntti, Saara
  Kokoomateoksen nimi Maisemassa : sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa
  Vuosi 2014
 • Otsikko Ruptures and returns. From loss of memory to the memory of a loss. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sääskilahti, Nina
  Kokoomateoksen nimi Ethnologia Fennica
  Vuosi 2013
 • Otsikko Venäläisen nykykirjallisuuden ajat TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sääskilahti, Nina
  Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
  Vuosi 2013
 • Otsikko Arkinen ja poeettinen omaelämänkerrallinen aika TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sääskilahti, Nina
  Toimittajat Koikkalainen, Riitta & Kuortti, Joel
  Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
  Vuosi 2012
 • Otsikko Ajan partaalla: omaelämäkerrallinen aika, päiväkirja ja muistin kulttuuri TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Sääskilahti, Nina
  Kokoomateoksen nimi Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja
  Vuosi 2011
 • Otsikko Oikein pukeutunut ja sisäisesti hyvä. Arkielämä ja itseymmärrys1860-luvun päiväkirjatekstissä. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sääskilahti, Nina
  Toimittajat Vesterinen, Ilmari
  Kokoomateoksen nimi Pandoran lipas. Virvatulia esineiden maailmasta.
  Vuosi 2001
 • Otsikko Con/textual readings of bourgeois time TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sääskilahti, Nina
  Kokoomateoksen nimi Ethnologia Scandinavica
  Vuosi 2001
 • Otsikko Ajasta ja kulttuurista. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sääskilahti, Nina
  Toimittajat Lönnqvist, Bo
  Kokoomateoksen nimi Arjen säikeet. Aikakuvia arkielämään, sivilisaatioon ja kansankulttuuriin.
  Vuosi 2000
 • Otsikko Syntymä ja kuolema. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sääskilahti, Nina
  Toimittajat Lönnqvist, Bo
  Kokoomateoksen nimi Arjen säikeet. Aikakuvia arkielämään, sivilisaatioon ja kansankulttuuriin.
  Vuosi 2000
 • Otsikko Valo TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sääskilahti, Nina
  Toimittajat Lönnqvist, Bo
  Kokoomateoksen nimi Arjen säikeet. Aikakuvia arkielämään, sivilisaatioon ja kansankulttuuriin.
  Vuosi 2000
 • Otsikko Stories on Aging, images of the aged TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sääskilahti, Nina
  Kokoomateoksen nimi Ethnologia Scandinavica
  Vuosi 2000
 • Otsikko Kadun risteyksen koordinaatit. Etnologisen kaupunkitutkimuksen sijainteja. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sääskilahti, Nina & Junkala, Pekka
  Kokoomateoksen nimi Villa Rana
  Vuosi 2000
 • Otsikko Kansa ja tiede: suomalainen kansatiede ja sen kohde 1800-luvulta 1980-luvulle TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Sääskilahti, Nina
  Kokoomateoksen nimi Tutkimuksia / Jyväskylän yliopisto, etnologian laitos
  Vuosi 1997