Julkaisuluettelo Tutka-tietokannasta (Nina Sääskilahti)

Nimi Post memory and cinematic affect in The Midwife TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Hiltunen, Kaisa & Sääskilahti, Nina
Kokoomateoksen nimi Journal of Aesthetics and Culture
Vuosi 2017
Nimi Reframing belonging : affective localism and the early fiction of Reino Rinne TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Sääskilahti, Nina
Kokoomateoksen nimi Acta Borealia : A Nordic Journal of Circumpolar Societies
Vuosi 2017
Nimi Fluidity and flexibility of ‘‘belonging’’: Uses of the concept in contemporary research TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Lähdesmäki, Tuuli & Saresma, Tuija & Hiltunen, Kaisa & Jäntti, Saara & Sääskilahti, Nina & Vallius, Antti & Ahvenjärvi, Kaisa
Kokoomateoksen nimi Acta Sociologica
Vuosi 2016
Nimi Konfliktinjälkeiset kulttuuriympäristöt, muisti ja materiaalisuus TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Sääskilahti, Nina
Kokoomateoksen nimi Tahiti: taidehistoria tieteenä
Vuosi 2016
Nimi Kodittomuus ja kuuluminen Reino Rinteen jälleenrakennuskauden teksteissä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Sääskilahti, Nina
Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
Vuosi 2015
Nimi Lapin sodan tuhot Yläkemijoella TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Sääskilahti, Nina
Toimittajat Puuronen, Vesa
Kokoomateoksen nimi Elämää Yläkemijoen kylissä : Yläkemijoen kylien historia 1
Vuosi 2015
Nimi Muistamisen onnesta ja kärsimyksestä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Sääskilahti, Nina
Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
Vuosi 2015
Nimi Women as Sites for the Contestation of Northern Memories of War : Historical Novels and the Lapland War TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Sääskilahti, Nina
Toimittajat Kaljundi, Linda & Laanes, Eneken & Pikkanen, Ilona
Kokoomateoksen nimi Novels, Histories, Novel Nations : Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia
Vuosi 2015
Nimi Rajatut maisemat TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Jäntti, Saara & Saresma, Tuija & Sääskilahti, Nina & Vallius, Antti
Toimittajat Saresma, Tuija & Jäntti, Saara
Kokoomateoksen nimi Maisemassa : sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa
Vuosi 2014
Nimi Tuhon ja rakkauden maisema TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Sääskilahti, Nina
Toimittajat Saresma, Tuija & Jäntti, Saara
Kokoomateoksen nimi Maisemassa : sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa
Vuosi 2014
Nimi Ruptures and returns. From loss of memory to the memory of a loss. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Sääskilahti, Nina
Kokoomateoksen nimi Ethnologia Fennica
Vuosi 2013
Nimi Venäläisen nykykirjallisuuden ajat TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Sääskilahti, Nina
Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
Vuosi 2013
Nimi Arkinen ja poeettinen omaelämänkerrallinen aika TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Sääskilahti, Nina
Toimittajat Koikkalainen, Riitta & Kuortti, Joel
Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
Vuosi 2012
Nimi Ajan partaalla: omaelämäkerrallinen aika, päiväkirja ja muistin kulttuuri TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Sääskilahti, Nina
Kokoomateoksen nimi Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja
Vuosi 2011
Nimi Con/textual readings of bourgeois time TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Sääskilahti, Nina
Kokoomateoksen nimi Ethnologia Scandinavica
Vuosi 2001
Nimi Oikein pukeutunut ja sisäisesti hyvä. Arkielämä ja itseymmärrys1860-luvun päiväkirjatekstissä. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Sääskilahti, Nina
Toimittajat Vesterinen, Ilmari
Kokoomateoksen nimi Pandoran lipas. Virvatulia esineiden maailmasta.
Vuosi 2001
Nimi Ajasta ja kulttuurista. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Sääskilahti, Nina
Toimittajat Lönnqvist, Bo
Kokoomateoksen nimi Arjen säikeet. Aikakuvia arkielämään, sivilisaatioon ja kansankulttuuriin.
Vuosi 2000
Nimi Syntymä ja kuolema. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Sääskilahti, Nina
Toimittajat Lönnqvist, Bo
Kokoomateoksen nimi Arjen säikeet. Aikakuvia arkielämään, sivilisaatioon ja kansankulttuuriin.
Vuosi 2000
Nimi Valo TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Sääskilahti, Nina
Toimittajat Lönnqvist, Bo
Kokoomateoksen nimi Arjen säikeet. Aikakuvia arkielämään, sivilisaatioon ja kansankulttuuriin.
Vuosi 2000
Nimi Kansa ja tiede: suomalainen kansatiede ja sen kohde 1800-luvulta 1980-luvulle TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Sääskilahti, Nina
Kokoomateoksen nimi Tutkimuksia / Jyväskylän yliopisto, etnologian laitos
Vuosi 1997