Julkaisuluettelo Tutka-tietokannasta (Urpo Kovala)

Nimi Patterns of reception in Denmark, Finland, and Sweden : In search of interpretive communities TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Hirsjärvi, Irma & Kovala, Urpo & Ruotsalainen, Maria
Kokoomateoksen nimi Participations : Journal of Audience and Reception Studies
Vuosi 2016
Nimi Theories of Context, Theorizing Context TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi Journal of Literary Theory
Vuosi 2014
Nimi J. A. Hollo TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Paloposki, Outi & Riikonen, H. K.
Kokoomateoksen nimi Suomennetun tietokirjallisuuden historia 1800-luvulta 2000-luvulle
Vuosi 2013
Nimi Kustannustoimen kehitys 1800-luvulla suomennetun tietokirjallisuuden näkökulmasta TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Paloposki, Outi & Riikonen, H. K.
Kokoomateoksen nimi Suomennetun tietokirjallisuuden historia 1800-luvulta 2000-luvulle
Vuosi 2013
Nimi Tietokirjallisuuden suomentajakunta 1800-luvulla TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Paloposki, Outi & Riikonen, H. K.
Kokoomateoksen nimi Suomennetun tietokirjallisuuden historia 1800-luvulta 2000-luvulle
Vuosi 2013
Nimi Kirjoitus ylittää itsensä. Multimodaalinen transgressio ja sen funktiot Laurence Sternen teoksessa Tristram Shandy TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Kähkönen, Satu & Lähdesmäki, Tuuli
Kokoomateoksen nimi Tieteidenvälisyys ja rajanylitykset taidehistoriassa. Annika Waenerbergin juhlakirja
Vuosi 2012
Nimi Media, kasvatus ja kulttuurin kierto TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Kotilainen, Sirkku & Kovala, Urpo & Vainikkala, Erkki & Huttunen, Jetta & Karppinen, Anne & Kilpelä, Kanerva & Kovanen, Marjo & Pekkinen, Sanna & Pienimäki, Mari & Pitkäsalo, Eliisa
Toimittajat Kotilainen, Sirkku & Kovala, Urpo & Vainikkala, Erkki
Kokoomateoksen nimi Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja
Vuosi 2011
Nimi Cult, Community, Identity TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Rautavuoma, Veera & Kovala, Urpo & Haverinen, Eeva
Kokoomateoksen nimi Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja
Vuosi 2009
Nimi Cults in culture TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Rautavuoma, Veera & Kovala, Urpo & Haverinen, Eeva
Toimittajat Rautavuoma, Veera & Kovala, Urpo & Haverinen, Eeva
Kokoomateoksen nimi Cult, community, identity
Vuosi 2009
Nimi Surrealistinen Nadja: kuinka se kääntyy? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Niemi-Pynttäri, Risto
Kokoomateoksen nimi Maailmankirjat, käännöskirjallisuuden verkkolehti
Vuosi 2009
Nimi Fanius kulttuurintutkimuksen kohteena TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Hirsjärvi, Irma & Kovala, Urpo
Toimittajat Vainikkala, Erkki & Mikkola, Henna
Kokoomateoksen nimi Nykyaika kulttuurintutkimuksessa
Vuosi 2008
Nimi Fiktion talossa kuuluu ääniä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi Avain
Vuosi 2008
Nimi Katkos vai jatkos? Fanius vertailevasta näkökulmasta TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Nikunen, Kaarina
Kokoomateoksen nimi Fanikirja. Tutkimuksia nykykulttuurin fani-ilmiöistä
Vuosi 2008
Nimi Kokemus, rakenne vai konteksti? Reseptiotutkimuksen vaiheita ja jännitteitä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Vainikkala, Erkki & Mikkola, Henna
Kokoomateoksen nimi Nykyaika kulttuurintutkimuksessa
Vuosi 2008
Nimi Esipuhe TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo & Kujamäki, Pekka & Paloposki, Outi & Riikonen, Hannu K.
Toimittajat Kovala, Urpo & Kujamäki, Pekka & Paloposki, Outi & Riikonen, Hannu K.
Kokoomateoksen nimi Suomennoskirjallisuuden historia, osa 1
Vuosi 2007
Nimi J. A. Hollo (1885-1967) TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Riikonen, Hannu K. & Kovala, Urpo & Kujamäki, Pekka & Paloposki, Outi
Kokoomateoksen nimi Suomennoskirjallisuuden historia, osa I
Vuosi 2007
Nimi Kieltenopetus ja kielitaito kääntämisen edellytyksinä autonomian ajan Suomessa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Kovala, Urpo & Kujamäki, Pekka & Paloposki, Outi & Riikonen, Hannu K.
Kokoomateoksen nimi Suomennoskirjallisuuden historia, osa 1
Vuosi 2007
Nimi Näköaloja silloilta - monitieteisyyden merkityksestä humanistisilla aloilla TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Hanka, Heikki & Ylönen, Irene
Kokoomateoksen nimi Humanistista kirjoa
Vuosi 2007
Nimi Suomennoskirjallisuuden historia, osa I TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Riikonen, Hannu K. & Kovala, Urpo & Kujamäki, Pekka & Paloposki, Outi
Vuosi 2007
Nimi Suomennoskirjallisuuden historia, osa II TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Riikonen, Hannu K. & Kovala, Urpo & Kujamäki, Pekka & Paloposki, Outi
Vuosi 2007
Nimi Vakiintumisen aika: suomenkielisen kaupallisen kustannustoiminnan synty TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Riikonen, Hannu K. & Kovala, Urpo & Kujamäki, Pekka & Paloposki, Outi
Kokoomateoksen nimi Suomennoskirjallisuuden historia, osa I
Vuosi 2007
Nimi Yhdysvaltain kirjallisuus TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Nyman, Jopi & Kovala, Urpo
Toimittajat Riikonen, Hannu K. & Kovala, Urpo & Kujamäki, Pekka & Paloposki, Outi
Kokoomateoksen nimi Suomennoskirjallisuuden historia, osa II
Vuosi 2007
Nimi Pekka Streng: Elämä ja tekstit TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi Naaga
Vuosi 2006
Nimi Poleemisuus akateemisen kirjoittamisen ulottuvuutena TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Herkman, Juha & Hiidenmaa, Pirjo & Kivimäki, Sanna & Löytty, Olli
Kokoomateoksen nimi Tutkimusten maailma. Suomalaista kulttuurintutkimusta kartoittamassa
Vuosi 2006
Nimi Esipuhe teoksessa Ilmaisun murroksia vuosituhannen vaihteen suomalisessa kulttuurissa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kirstinä, Leena & Kovala, Urpo & Heinonen, Yrjö
Toimittajat Kirstinä, Leena & Kovala, Urpo & Heinonen, Yrjö
Vuosi 2005
Nimi Fantasian merkit ja merkitykset TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Blomberg, Kristian & Hirsjärvi, Irma & Kovala, Urpo
Toimittajat Blomberg, Kristian & Hirsjärvi, Irma & Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi Totutun tuolla puolen. Fantasian rooleista taiteissa ja kommunikaatiossa
Vuosi 2005
Nimi Ilmaisun murroksia vuosituhannen vaihteen suomalaisessa kulttuurissa. TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Heinonen, Yrjö & Kirstinä, Leena & Kovala, Urpo
Vuosi 2005
Nimi Kommunikaation anatomia TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Kovala, Urpo & Eskola, Katarina & Jokinen, Kimmo & Niinikangas, Vesa & Sironen, Esa
Kokoomateoksen nimi Tarkkoja siirtoja
Vuosi 2005
Nimi Kummallisten lausuntojen musta kirja TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
Vuosi 2005
Nimi Onko maailma sana? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
Vuosi 2005
Nimi Tarkkoja siirtoja TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Kovala, Urpo & Eskola, Katarina & Jokinen, Kimmo & Niinikangas, Vesa & Sironen, Esa
Vuosi 2005
Nimi Totutun tuolla puolen. Fantasian rooleista taiteissa ja kommunikaatiossa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Blomberg, Kristian & Hirsjärvi, Irma & Kovala, Urpo & Korhonen, Pekka & Kantonen, Jussi & Harju, Hanna & Hietala, Veijo & Pirinen, Mikko & Heinonen, Yrjö & Rautio, Riitta & Merisalo, Outi & Ylimartimo, Sisko & Hiltunen, Petri & Modinos, Tuija & Holopainen, Jussi & Uusitalo, Markku
Toimittajat Blomberg, Kristian & Hirsjärvi, Irma & Kovala, Urpo
Vuosi 2005
Nimi Johdannoksi TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Hirsjärvi, Irma & Kovala, Urpo
Toimittajat Blomberg, Kristian & Hirsjärvi, Irma & Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi Fantasian monet maailmat
Vuosi 2004
Nimi József Balázsin Unkarilaisia ja avoimuuden puoliavoin kysymys TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Oja, Outi & Kaisa, Ahvenjärvi & Jokinen, Elina & Marjaana, Männikkö
Kokoomateoksen nimi Rappauksia - esseitä kirjallisuudentutkimuksesta
Vuosi 2004
Nimi Katkos ja kytkös. Modernismin ja postmodernismin suhde traditioon TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Hallila, Mika & Hollsten, Anna & Hägg, Samuli & Kajannes, Katriina & Kantola, Janna & Katajamäki, Sakari & Kirstinä, Leena & Kovala, Urpo & Kunnas, Tarmo & Kuuva, Sari & Lammi, Teija & Leiwo, Matti & Lähdesmäki, Tuuli & Mäkinen, Marketta & Mäkirinta, Päivi & Pekonen, Osmo & Turunen, Mikko & Waenerberg, Annika
Toimittajat Kajannes, Katriina & Kirstinä, Leena & Waenerberg, Annika
Vuosi 2004
Nimi Laadullinen vertaileva tutkimus TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Jokinen, Kimmo & Kovala, Urpo
Toimittajat Alapuro, Risto & Arminen, Ilkka
Kokoomateoksen nimi Vertailevan tutkimuksen ulottuvuuksia
Vuosi 2004
Nimi Metodi /Kulttuurintutkimus-lehden teemanumero TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Kovala, Urpo & Peltonen, Eeva
Vuosi 2004
Nimi Metodiikasta metodologiaan TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo & Peltonen, Eeva
Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
Vuosi 2004
Nimi Modernistinen lukutapa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Kirstinä, Leena & Waenerberg, Annika & Kajannes, Katriina
Kokoomateoksen nimi Katkos ja kytkös. Modernismin ja postmodernismin suhde traditioon
Vuosi 2004
Nimi Monimuotoinen monitieteisyys TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo & Peltonen, Eeva
Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
Vuosi 2004
Nimi Strained relations? Mediations between Classical Studies and Cultural Studies TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi Circe de clásicos y modernos
Vuosi 2004
Nimi Tieteellistä ulosheittoa vai vertaiskeskustelua? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo & Peltonen, Eeva
Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
Vuosi 2004
Nimi Viihteen vallassa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo & Eeva, Peltonen
Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
Vuosi 2004
Nimi Katse taakse ja eteen TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo & Peltonen, Eeva
Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
Vuosi 2003
Nimi Kultit - Fanaattista palvontaa, yhteisöllistä toimintaa vai ironista leikkiä? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Saresma, Tuija & Kovala, Urpo
Toimittajat Kovala, Urpo & Saresma, Tuija
Kokoomateoksen nimi Kulttikirja. Tutkimuksia nykyajan kultti-ilmiöistä
Vuosi 2003
Nimi Kulttikirja. Tutkimuksia nykyajan kultti-ilmiöistä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Heinonen, Harri & Kovala, Urpo & Hirsjärvi, Irma & Saresma, Tuija & Mäyrä, Frans & Laitinen, Katja & Salo, Ilkka & Nikunen, Kaarina & Sederholm, Helena
Toimittajat Kovala, Urpo & Saresma, Tuija
Vuosi 2003
Nimi Kulttisuhde näkökulmana merkityksiin TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Kovala, Urpo & Saresma, Tuija
Kokoomateoksen nimi Kulttikirja. Tutkimuksia nykyajan kultti-ilmiöistä
Vuosi 2003
Nimi Book Review of Jens Martin Gurr: Tristram Shandy and the Dialectic of Enlightenment TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi The Scriblerian and the Kit-Cats
Vuosi 2002
Nimi Cultural Studies and Cultural Text Analysis TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi CLCWeb: Comparative Literature and Culture: A WWWeb Journal
Vuosi 2002
Nimi Cultural Text Analysis and Rosa Liksom's Short Story 'We Got Married'. Thematic Issue TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Jokinen, Kimmo & Kovala, Urpo & Vainikkala, Erkki & Järve, Malle & Slavova, Kornelia & Pawling, Chris
Toimittajat Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi CLCWeb: Comparative Literature and Culture: A WWWeb Journal
Vuosi 2002
Nimi Introduction to "Cultural Text Analysis and Rosa Liksom's Short Story 'We Got Married'" TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi CLCWeb: Comparative Literature and Culture: A WWWeb Journal
Vuosi 2002
Nimi Kritiikin haaste TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo & Peltonen, Eeva
Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
Vuosi 2002
Nimi Kulttuurintutkimuksessa tapahtuu TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo & Peltonen, Eeva
Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
Vuosi 2002
Nimi Puhetta kulttuurintutkimuksesta TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo & Vainikkala, Erkki & Peltonen, Eeva & Lehtonen, Mikko
Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
Vuosi 2002
Nimi Selected Bibliography of Work in Cultural Text Analysis TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo & Mou, Xiangfeng
Kokoomateoksen nimi CLCWeb: Comparative Literature and Culture: A WWWeb Journal
Vuosi 2002
Nimi Sterne's Long Journey into Finland TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi The Shandean
Vuosi 2002
Nimi Vaikeita asioita TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo & Peltonen, Eeva
Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
Vuosi 2002
Nimi Anchorages of Meaning. The Consequences of Contextualist Approaches to Literary Meaning Production TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Vuosi 2001
Nimi Review of Jens Martin Gurr, Tristram Shandy and the Dialectic of Enlightenment (Winter, 1999) TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi The Scriblerian and the Kit-Kats
Vuosi 2001
Nimi Inferenssi ja tulkinta TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Kajannes, Katriina & Kirstinä, Leena
Kokoomateoksen nimi Kirjallisuus, kieli ja kognitio
Vuosi 2000
Nimi Konteksti - ongelma vai ratkaisu? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Vainikkala, Erkki & Saresma, Tuija & Linko, Maaria
Kokoomateoksen nimi Otteita kulttuurista. Kirjoituksia nykyajasta, tutkimuksesta ja elämäkerrallisuudesta
Vuosi 2000
Nimi Madame Tout Le Monde and the poor bloke. Rosa Liksom in France TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Kovala, Urpo & Vainikkala, Erkki
Kokoomateoksen nimi Reading cultural difference. The reception of a short story in six European countries
Vuosi 2000
Nimi Reading a story, reading cultures. Research procedures, theoretical considerations, comparisons TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Vainikkala, Erkki & Kovala, Urpo
Toimittajat Kovala, Urpo & Vainikkala, Erkki
Kokoomateoksen nimi Reading cultural difference. The reception of a short story in six European countries
Vuosi 2000
Nimi Rento remonttitarkastus. Kirja-arvostelu teoksesta Perspektiv på litteraturvetenskapen TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi Agricola
Vuosi 2000
Nimi Käännöskirjallisuuden vanhat ja uudet tehtävät TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Rojola, Lea
Kokoomateoksen nimi Suomen kirjallisuushistoria 2. Järkiuskosta vaistojen kapinaan
Vuosi 1999
Nimi Skylla ja Kharybdis? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Molarius, Päivi & Sipilä, Juhani
Kokoomateoksen nimi Konteksti - tutkimuksen avainsana?
Vuosi 1998
Nimi Klassikko lukumallien ristiaallokossa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Molarius, Päivi & Sipilä, Juhani
Kokoomateoksen nimi Kansallista / kansainvälistä
Vuosi 1997
Nimi Konstanz tänään: tieteidenvälisyyttä ja kirjallisuuden antropologiaa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
Vuosi 1997
Nimi Konstanz: kappale uudempaa saksalaista kirjastohistoriaa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi Kirjamakasiini
Vuosi 1997
Nimi Radikaali kontekstualisti merkitysten metsässä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
Vuosi 1997
Nimi Teksti elämänhistorian kehyksessä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Eskola, Katarina & Peltonen, Eeva
Kokoomateoksen nimi Aina uusi MUISTO
Vuosi 1997
Nimi Maailmankirjallisuuden ja kansalliskirjallisuuden välissä? Suomennoskirjallisuuden asemasta 1800-luvulla TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Niemi, Juhani
Kokoomateoksen nimi Rakkaudesta lukemiseen. Suomalaisen kirjallisuusharrastuksen kehityksestä
Vuosi 1996
Nimi Näkökulmia akateemisiin identiteetteihin TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi Kulttuuritutkimus
Vuosi 1996
Nimi Seminaari-istunto metatekstinä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Laurinen, Leena & Sajavaara, Kari & Luukka, Minna-Riitta
Kokoomateoksen nimi Seminaaridiskurssi - diskursseja seminaarista
Vuosi 1996
Nimi Translations, Paratextual Mediation and Ideological Closure TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi Target
Vuosi 1996
Nimi Tutkimuskohteena merkityksellisyys TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Eskola, Katarina
Kokoomateoksen nimi Nainen, mies ja fileerausveitsi. Miten Rosa Liksomia luetaan?
Vuosi 1996
Nimi Interdiskursiivisuus ja reseptio: Reseptiopuheen tulkinnan ongelmista TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Toimittajat Lappalainen, Päivi & Rojola, Lea
Kokoomateoksen nimi Kulttuurista rajankäyntiä
Vuosi 1994
Nimi Kieli ja kulttuurin muutos TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi Uusi aika. Kirjoituksia nykykulttuurista ja aikakauden luonteesta
Vuosi 1994
Nimi Painava tutkimus kirjallisuuden instituutiosta TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi Kulttuuritutkimus
Vuosi 1994
Nimi Tulkinnan kriteerit ja piilokriteerit TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi Kulttuurista rajankäyntiä
Vuosi 1994
Nimi Minä kävelee. Ajatuksia Reading Reading -seminaarista TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi Kulttuuritutkimus
Vuosi 1993
Nimi Teoriat, rajat ja railot TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi Tiedotustutkimus
Vuosi 1993
Nimi Väliin lankeaa varjo. Angloamerikkalaisen kaunokirjallisuuden välittyminen Suomeen 1890-1939 TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Kovala, Urpo
Vuosi 1992