Julkaisuluettelo Tutka-tietokannasta (Jukka Louhivuori)

Nimi Influence of virtual room acoustics on choir singing TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Fischinger, Timo & Frieler, Klaus & Louhivuori, Jukka
Kokoomateoksen nimi Psychomusicology: Music, Mind, and Brain
Vuosi 2015
Nimi Musiikki tuo hyvinvointia TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka
Kokoomateoksen nimi Keskisuomalainen
Vuosi 2015
Nimi Sengenya dance of the Digo community: Documentation of social context, music transcriptions and acoustic measurements of selected instruments TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Njoora, Timothy & Mtwali, Raymond & Louhivuori, Jukka & Moilanen, Olli
Kokoomateoksen nimi Muziki: Journal of Music Research in Africa
Vuosi 2015
Nimi Rukoilevaisten veisuuperinne musiikintutkimuksen suunnannäyttäjänä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka
Toimittajat Korpinen, Sakari & Pohjola, Juhana & Simojoki, Tapani
Kokoomateoksen nimi Niin kuin se kirjoitettu on : niin se myös paikkansa pitää = It is true as it is written : Anssi Simojoen 70-vuotisjuhlakirja
Vuosi 2014
Nimi Book review: Stephanie Pitts. Chances and choices. Exploring the impact of music education TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka
Kokoomateoksen nimi Musicae Scientiae
Vuosi 2013
Nimi Quality of life (QOL) of older adult community choral singers in Finland TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Johnson, Julene & Louhivuori, Jukka & Stewart, Anita & Tolvanen, Asko & Ross, Leslie & Era, Pertti
Kokoomateoksen nimi International psychogeriatrics
Vuosi 2013
Nimi Tiede ja taide - hyvinvoinnin juuria etsimässä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka
Toimittajat Vartiainen, Anne
Kokoomateoksen nimi Jyväskylän yliopiston maisteri- ja tohtoripromootio 24.8.2013 : promotiones sollemnes magistrorum doctorumque Universitatis Jyväskyläensis a.d. IX kalendas septembres anno MMXIII
Vuosi 2013
Nimi Musicae Scientiae, miroir des sciences cognitives de la musique TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka
Toimittajat Richelle, Marc & Wangermée, Robert
Kokoomateoksen nimi Musique & Sciencies de L'esprit
Vuosi 2012
Nimi New Research Topics and Paradigm Changes in Musicology TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Louhivuori, Jukka
Toimittajat Kancewicz-Hoffman, Nina & Ciula, Arianna
Kokoomateoksen nimi Musicology (Re-) Mapped
Vuosi 2012
Nimi Seniorikuorolaulajien sosioekonominen tausta, koettu hyvinvointi ja terveys TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Louhivuori, Jukka & Siljander, Eero & Luoma, Minna-Liisa & Johnson, Julene K.
Toimittajat Virtanen, Matti
Kokoomateoksen nimi Yhteiskuntapolitiikka
Vuosi 2012
Nimi Toimittajan palsta - editorial TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka
Toimittajat Louhivuori, Jukka
Kokoomateoksen nimi Musiikkikasvatus The Finnish Journal of Music Education (FJME)
Vuosi 2012
Nimi Kulttuuri- ja hyvinvointihankkeet Jyväskylän seudulla - taustaa ja tulevaisuuden näkymiä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka
Toimittajat Jussila, Petri
Kokoomateoksen nimi Luovaa lystiä: luovat menetelmät osana hoitotyötä
Vuosi 2011
Nimi Musicae Scientiae. Special Issue: Music and emotion TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Lamont, Alexandra & Eerola, Tuomas & Louhivuori, Jukka
Kokoomateoksen nimi Musicae Scientiae
Vuosi 2011
Nimi Voimakkaat musiikilliset kokemukset : kuorolaulajien kokemuksia TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka
Toimittajat Lija-Viherlampi, Liisa-Maria
Kokoomateoksen nimi Ihminen ja musiikki : musiikillisen vuorovaikutuksen ulottuvuuksia
Vuosi 2011
Nimi ESCOM as the life work of Irene Deliege TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka & Deliege, Irene
Toimittajat Louhivuori, Jukka
Kokoomateoksen nimi Musicae Scientiae
Vuosi 2010
Nimi Kulttuurien välinen musiikkipsykologia TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka
Toimittajat Louhivuori, Jukka & Saarikallio, Suvi
Kokoomateoksen nimi Musiikkipsykologia
Vuosi 2010
Nimi Musicae scientiaie TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Louhivuori, Jukka
Vuosi 2010
Nimi Musiikkipsykologia TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka
Toimittajat Louhivuori, Jukka & Saarikallio, Suvi
Vuosi 2010
Nimi The origin and development of cognitive and systematic musicology in Finland. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka
Toimittajat R.Bader & Ch.Neuhaus & U.Morgenstern
Kokoomateoksen nimi Concepts, Experiments, and Fieldwork: Studies in Systematic Musicology and Ethnomusicology
Vuosi 2010
Nimi ESCOM 2009 : 7th Triennial Conference of European Society for the Cognitive Sciences of Music TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Eerola, Päivi-Sisko & Eerola, Tuomas & Himberg, Tommi & Louhivuori, Jukka & Pirjo-Leena, Pitkänen & Saarikallio, Suvi
Vuosi 2009
Nimi Expectancy in Sami yoiks revisited: The role of data-driven and schema-driven knowledge in the formation of melodic expectations TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Eerola, Tuomas & Louhivuori, Jukka & Lebaka, Edward
Toimittajat Deliége, Iréne
Kokoomateoksen nimi Musicae Scientiae. The Journal of the European Society for the Cognitive Sciences of Music
Vuosi 2009
Nimi Musiikin opettajakoulutus Jyväskylän yliopistossa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka
Kokoomateoksen nimi Musiikki kuuluu kaikille: Koulujen Musiikinopettajat ry. 100 vuotta
Vuosi 2009
Nimi Musiikkikasvatus : näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Louhivuori, Jukka & Paananen, Pirkko & Väkevä, Lauri
Vuosi 2009
Nimi Musiikkikasvatusyhteistyötä pohjoisesta etelään TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka
Kokoomateoksen nimi Musiikki kuuluu kaikille: Koulujen Musiikinopettajat ry. 100 vuotta
Vuosi 2009
Nimi Näkökulmia musiikkikasvatuksen merkityksiin TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka
Toimittajat Louhivuori, Jukka & Paananen, Pirkko & Väkevä, Lauri
Kokoomateoksen nimi Musiikkikasvatus : näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen
Vuosi 2009
Nimi Lutheran Hymn Singing in African Context: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren vs. Rena Morena wa matla! TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka
Toimittajat Schneider, Albrecht
Kokoomateoksen nimi Systematic and comparative musicology : concepts, methods, findings
Vuosi 2008
Nimi Tietorakenteet lapsen musiikillisen kehityksen kuvaamisessa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka & Louhivuori, Aino
Toimittajat Laitinen, Marjut & Kainulainen, Marja-Liisa
Kokoomateoksen nimi Musikaalisuuden ytimessä - In the Heart of Musicality: Juhlakirja Kai Karmalle - Essays in Honour of Kai Karma.
Vuosi 2007
Nimi Tietorakenteet lapsen musiikillisen kehityksen kuvaamisessa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka & Louhivuori, Aino
Toimittajat Laitinen, Marjut & Kainulainen, Marja-Liisa
Kokoomateoksen nimi Musikaalisuuden ytimessä: juhlakirja Kai Karmalle - In the Heart of Musicality: essays in Honour of Kai Karma
Vuosi 2007
Nimi Kentällä koettua – näkökulmia kulttuurienvälisen kognition tutkimiseen TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka
Kokoomateoksen nimi Musica viva! Matti Vainion juhlakirja. Festschrift for Matti Vainio
Vuosi 2006
Nimi Perceived Complexity of Western and African Folk Melodies by Western and African Listeners TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Eerola, Tuomas & Himberg, Tommi & Toiviainen, Petri & Louhivuori, Jukka
Kokoomateoksen nimi Psychology of Music
Vuosi 2006
Nimi Miksi laulamme kuorossa? TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka & Salminen, Veli-Matti
Kokoomateoksen nimi SULASOL
Vuosi 2005
Nimi “Singing Together” - A Cross-cultural Approach to the Meaning of Choirs as a Community TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka & Salminen, Veli-Matti & Lebaka, Edward
Toimittajat Campbell, Patricia Shehan & Drummond, John & Dunbar-Hall, Peter & Howard, Keith & Schippers, Huib & Wiggins, Trevor
Kokoomateoksen nimi Cultural Diversity in Music Education
Vuosi 2005
Nimi ISME:n XXV maailmankongressi Norjan Bergenissä “Samspel” TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka
Kokoomateoksen nimi Musiikkikasvatuksen vuosikirja 2002-2004
Vuosi 2004
Nimi ISME:n XXVI maailmankongressi Teneriffalla “Sound worlds to discover”. TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka
Kokoomateoksen nimi Musiikkikasvatuksen vuosikirja
Vuosi 2004
Nimi Musiikkikasvatuksen filosofian juuria etsimässä TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka
Kokoomateoksen nimi Musiikki
Vuosi 2004
Nimi Johdatus Musiikintutkimukseen TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Eerola, Tuomas
Toimittajat Eerola, Tuomas & Louhivuori, Jukka & Moisala, Pirkko
Vuosi 2003
Nimi Kognitiivinen musiikkitiede TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Toiviainen, Petri & Eerola, Tuomas & Louhivuori, Jukka
Kokoomateoksen nimi Johdatus musiikintutkimukseen
Vuosi 2003
Nimi Musiikinopetusta Seminaarinmäellä - Musiikkikasvatuksen koulutusohjelma Jyväskylän yliopistossa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Hämäläinen, Kirsti Kaarina & Kosonen, Erja & Louhivuori, Jukka
Kokoomateoksen nimi Kohti kolmannen vuosituhannen musiikkikasvatusta
Vuosi 2003
Nimi Musiikintutkimuksen koulutus Suomessa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Eerola, Tuomas & Louhivuori, Jukka & Moisala, Pirkko
Toimittajat Eerola, Tuomas & Louhivuori, Jukka & Moisala, Pirkko
Kokoomateoksen nimi Johdatus musiikintutkimukseen
Vuosi 2003
Nimi Pythagoras – Musiikin ja äänentutkimuksen tutkijakoulu osana valtakunnallista tutkijakoulujärjestelmää TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka
Kokoomateoksen nimi Musiikki
Vuosi 2003
Nimi Cross-cultural approach in music perception and cognition TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka
Kokoomateoksen nimi Proceedings of the 7th International Conference on Music Perception and Cognition
Vuosi 2002
Nimi Statistical Features and Perceived Similarity of Folk Melodies TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Eerola, Tuomas & Louhivuori, Jukka & Järvinen, Topi & Toiviainen, Petri
Kokoomateoksen nimi Music Perception
Vuosi 2001
Nimi Categorising Folk Melodies Using Similarity Ratings TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Eerola, Tuomas & Louhivuori, Jukka & Järvinen, Topi & Toiviainen, Petri
Toimittajat Woods, C. & Brochard, R. & Luck, G. B. & Sloboda, J. A. & Neill, S. A.
Kokoomateoksen nimi Proceedings of the Sixth International Conference on Music Perception and Cognition
Vuosi 2000
Nimi Cross-cultural music cognition: Cognitive methodology applied to North Sami yoiks TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Eerola, Tuomas & Toivanen, Pekka & Järvinen, Topi & Toiviainen, Petri & Louhivuori, Jukka & Krumhansl, Carol
Kokoomateoksen nimi Cognition
Vuosi 2000
Nimi Classification and categorization of musical styles with statistical analysis and self-organizing maps TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Järvinen, Topi & Louhivuori, Jukka & Toiviainen, Petri
Kokoomateoksen nimi Proceedings of the AISB'99 Symposium on Musical Creativity
Vuosi 1999
Nimi Computer aided classification of musical styles TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Louhivuori, Jukka & Toiviainen, Petri & Järvinen, Topi
Toimittajat Laaksamo, Jouko & Vainio, Matti
Kokoomateoksen nimi Music and Nationalism
Vuosi 1999
Nimi Melodic Expectation in Finnish Spiritual Folk Hymns: Convergence of Statistical, Behavioral, and Computational Approaches TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Toiviainen, Petri & Louhivuori, Jukka & Eerola, Tuomas & Järvinen, Topi & Krumhansl, Carol
Kokoomateoksen nimi Music Perception
Vuosi 1999