Julkaisuluettelo Tutka-tietokannasta (Jukka Louhivuori)

 • Nimi Influence of virtual room acoustics on choir singing TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Fischinger, Timo & Frieler, Klaus & Louhivuori, Jukka
  Kokoomateoksen nimi Psychomusicology: Music, Mind, and Brain
  Vuosi 2015
 • Nimi Musiikki tuo hyvinvointia TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Kokoomateoksen nimi Keskisuomalainen
  Vuosi 2015
 • Nimi Sengenya dance of the Digo community: Documentation of social context, music transcriptions and acoustic measurements of selected instruments TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Njoora, Timothy & Mtwali, Raymond & Louhivuori, Jukka & Moilanen, Olli
  Kokoomateoksen nimi Muziki: Journal of Music Research in Africa
  Vuosi 2015
 • Nimi Rukoilevaisten veisuuperinne musiikintutkimuksen suunnannäyttäjänä TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Toimittajat Korpinen, Sakari & Pohjola, Juhana & Simojoki, Tapani
  Kokoomateoksen nimi Niin kuin se kirjoitettu on : niin se myös paikkansa pitää = It is true as it is written : Anssi Simojoen 70-vuotisjuhlakirja
  Vuosi 2014
 • Nimi Quality of life (QOL) of older adult community choral singers in Finland TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Johnson, Julene & Louhivuori, Jukka & Stewart, Anita & Tolvanen, Asko & Ross, Leslie & Era, Pertti
  Kokoomateoksen nimi International psychogeriatrics
  Vuosi 2013
 • Nimi Tiede ja taide - hyvinvoinnin juuria etsimässä TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Toimittajat Vartiainen, Anne
  Kokoomateoksen nimi Jyväskylän yliopiston maisteri- ja tohtoripromootio 24.8.2013 : promotiones sollemnes magistrorum doctorumque Universitatis Jyväskyläensis a.d. IX kalendas septembres anno MMXIII
  Vuosi 2013
 • Nimi Book review: Stephanie Pitts. Chances and choices. Exploring the impact of music education TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Kokoomateoksen nimi Musicae Scientiae
  Vuosi 2013
 • Nimi Toimittajan palsta - editorial TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Toimittajat Louhivuori, Jukka
  Kokoomateoksen nimi Musiikkikasvatus The Finnish Journal of Music Education (FJME)
  Vuosi 2012
 • Nimi Musicae Scientiae, miroir des sciences cognitives de la musique TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Toimittajat Richelle, Marc & Wangermée, Robert
  Kokoomateoksen nimi Musique & Sciencies de L'esprit
  Vuosi 2012
 • Nimi New Research Topics and Paradigm Changes in Musicology TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Toimittajat Kancewicz-Hoffman, Nina & Ciula, Arianna
  Kokoomateoksen nimi Musicology (Re-) Mapped
  Vuosi 2012
 • Nimi Seniorikuorolaulajien sosioekonominen tausta, koettu hyvinvointi ja terveys TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Louhivuori, Jukka & Siljander, Eero & Luoma, Minna-Liisa & Johnson, Julene K.
  Toimittajat Virtanen, Matti
  Kokoomateoksen nimi Yhteiskuntapolitiikka
  Vuosi 2012
 • Nimi Musicae Scientiae. Special Issue: Music and emotion TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Lamont, Alexandra & Eerola, Tuomas & Louhivuori, Jukka
  Kokoomateoksen nimi Musicae Scientiae
  Vuosi 2011
 • Nimi Voimakkaat musiikilliset kokemukset : kuorolaulajien kokemuksia TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Toimittajat Lija-Viherlampi, Liisa-Maria
  Kokoomateoksen nimi Ihminen ja musiikki : musiikillisen vuorovaikutuksen ulottuvuuksia
  Vuosi 2011
 • Nimi Kulttuuri- ja hyvinvointihankkeet Jyväskylän seudulla - taustaa ja tulevaisuuden näkymiä TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Toimittajat Jussila, Petri
  Kokoomateoksen nimi Luovaa lystiä: luovat menetelmät osana hoitotyötä
  Vuosi 2011
 • Nimi Musicae scientiaie TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Louhivuori, Jukka
  Vuosi 2010
 • Nimi Musiikkipsykologia TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Toimittajat Louhivuori, Jukka & Saarikallio, Suvi
  Vuosi 2010
 • Nimi The origin and development of cognitive and systematic musicology in Finland. TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Toimittajat R.Bader & Ch.Neuhaus & U.Morgenstern
  Kokoomateoksen nimi Concepts, Experiments, and Fieldwork: Studies in Systematic Musicology and Ethnomusicology
  Vuosi 2010
 • Nimi Kulttuurien välinen musiikkipsykologia TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Toimittajat Louhivuori, Jukka & Saarikallio, Suvi
  Kokoomateoksen nimi Musiikkipsykologia
  Vuosi 2010
 • Nimi ESCOM as the life work of Irene Deliege TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka & Deliege, Irene
  Toimittajat Louhivuori, Jukka
  Kokoomateoksen nimi Musicae Scientiae
  Vuosi 2010
 • Nimi Musiikkikasvatus : näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Louhivuori, Jukka & Paananen, Pirkko & Väkevä, Lauri
  Vuosi 2009
 • Nimi ESCOM 2009 : 7th Triennial Conference of European Society for the Cognitive Sciences of Music TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Eerola, Päivi-Sisko & Eerola, Tuomas & Himberg, Tommi & Louhivuori, Jukka & Pirjo-Leena, Pitkänen & Saarikallio, Suvi
  Vuosi 2009
 • Nimi Expectancy in Sami yoiks revisited: The role of data-driven and schema-driven knowledge in the formation of melodic expectations TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Eerola, Tuomas & Louhivuori, Jukka & Lebaka, Edward
  Toimittajat Deliége, Iréne
  Kokoomateoksen nimi Musicae Scientiae. The Journal of the European Society for the Cognitive Sciences of Music
  Vuosi 2009
 • Nimi Musiikkikasvatusyhteistyötä pohjoisesta etelään TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Kokoomateoksen nimi Musiikki kuuluu kaikille: Koulujen Musiikinopettajat ry. 100 vuotta
  Vuosi 2009
 • Nimi Musiikin opettajakoulutus Jyväskylän yliopistossa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Kokoomateoksen nimi Musiikki kuuluu kaikille: Koulujen Musiikinopettajat ry. 100 vuotta
  Vuosi 2009
 • Nimi Näkökulmia musiikkikasvatuksen merkityksiin TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Toimittajat Louhivuori, Jukka & Paananen, Pirkko & Väkevä, Lauri
  Kokoomateoksen nimi Musiikkikasvatus : näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen
  Vuosi 2009
 • Nimi Lutheran Hymn Singing in African Context: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren vs. Rena Morena wa matla! TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Toimittajat Schneider, Albrecht
  Kokoomateoksen nimi Systematic and comparative musicology : concepts, methods, findings
  Vuosi 2008
 • Nimi Tietorakenteet lapsen musiikillisen kehityksen kuvaamisessa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka & Louhivuori, Aino
  Toimittajat Laitinen, Marjut & Kainulainen, Marja-Liisa
  Kokoomateoksen nimi Musikaalisuuden ytimessä - In the Heart of Musicality: Juhlakirja Kai Karmalle - Essays in Honour of Kai Karma.
  Vuosi 2007
 • Nimi Tietorakenteet lapsen musiikillisen kehityksen kuvaamisessa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka & Louhivuori, Aino
  Toimittajat Laitinen, Marjut & Kainulainen, Marja-Liisa
  Kokoomateoksen nimi Musikaalisuuden ytimessä: juhlakirja Kai Karmalle - In the Heart of Musicality: essays in Honour of Kai Karma
  Vuosi 2007
 • Nimi Perceived Complexity of Western and African Folk Melodies by Western and African Listeners TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Eerola, Tuomas & Himberg, Tommi & Toiviainen, Petri & Louhivuori, Jukka
  Kokoomateoksen nimi Psychology of Music
  Vuosi 2006
 • Nimi Kentällä koettua – näkökulmia kulttuurienvälisen kognition tutkimiseen TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Kokoomateoksen nimi Musica viva! Matti Vainion juhlakirja. Festschrift for Matti Vainio
  Vuosi 2006
 • Nimi Miksi laulamme kuorossa? TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka & Salminen, Veli-Matti
  Kokoomateoksen nimi SULASOL
  Vuosi 2005
 • Nimi “Singing Together” - A Cross-cultural Approach to the Meaning of Choirs as a Community TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka & Salminen, Veli-Matti & Lebaka, Edward
  Toimittajat Campbell, Patricia Shehan & Drummond, John & Dunbar-Hall, Peter & Howard, Keith & Schippers, Huib & Wiggins, Trevor
  Kokoomateoksen nimi Cultural Diversity in Music Education
  Vuosi 2005
 • Nimi ISME:n XXV maailmankongressi Norjan Bergenissä “Samspel” TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Kokoomateoksen nimi Musiikkikasvatuksen vuosikirja 2002-2004
  Vuosi 2004
 • Nimi ISME:n XXVI maailmankongressi Teneriffalla “Sound worlds to discover”. TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Kokoomateoksen nimi Musiikkikasvatuksen vuosikirja
  Vuosi 2004
 • Nimi Musiikkikasvatuksen filosofian juuria etsimässä TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Kokoomateoksen nimi Musiikki
  Vuosi 2004
 • Nimi Johdatus Musiikintutkimukseen TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Eerola, Tuomas
  Toimittajat Eerola, Tuomas & Louhivuori, Jukka & Moisala, Pirkko
  Vuosi 2003
 • Nimi Musiikintutkimuksen koulutus Suomessa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Eerola, Tuomas & Louhivuori, Jukka & Moisala, Pirkko
  Toimittajat Eerola, Tuomas & Louhivuori, Jukka & Moisala, Pirkko
  Kokoomateoksen nimi Johdatus musiikintutkimukseen
  Vuosi 2003
 • Nimi Musiikinopetusta Seminaarinmäellä - Musiikkikasvatuksen koulutusohjelma Jyväskylän yliopistossa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Hämäläinen, Kirsti Kaarina & Kosonen, Erja & Louhivuori, Jukka
  Kokoomateoksen nimi Kohti kolmannen vuosituhannen musiikkikasvatusta
  Vuosi 2003
 • Nimi Pythagoras – Musiikin ja äänentutkimuksen tutkijakoulu osana valtakunnallista tutkijakoulujärjestelmää TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Kokoomateoksen nimi Musiikki
  Vuosi 2003
 • Nimi Kognitiivinen musiikkitiede TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Toiviainen, Petri & Eerola, Tuomas & Louhivuori, Jukka
  Kokoomateoksen nimi Johdatus musiikintutkimukseen
  Vuosi 2003
 • Nimi Cross-cultural approach in music perception and cognition TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of the 7th International Conference on Music Perception and Cognition
  Vuosi 2002
 • Nimi Statistical Features and Perceived Similarity of Folk Melodies TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Eerola, Tuomas & Louhivuori, Jukka & Järvinen, Topi & Toiviainen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Music Perception
  Vuosi 2001
 • Nimi Categorising Folk Melodies Using Similarity Ratings TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Eerola, Tuomas & Louhivuori, Jukka & Järvinen, Topi & Toiviainen, Petri
  Toimittajat Woods, C. & Brochard, R. & Luck, G. B. & Sloboda, J. A. & Neill, S. A.
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of the Sixth International Conference on Music Perception and Cognition
  Vuosi 2000
 • Nimi Cross-cultural music cognition: Cognitive methodology applied to North Sami yoiks TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Eerola, Tuomas & Toivanen, Pekka & Järvinen, Topi & Toiviainen, Petri & Louhivuori, Jukka & Krumhansl, Carol
  Kokoomateoksen nimi Cognition
  Vuosi 2000
 • Nimi Classification and categorization of musical styles with statistical analysis and self-organizing maps TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Järvinen, Topi & Louhivuori, Jukka & Toiviainen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of the AISB'99 Symposium on Musical Creativity
  Vuosi 1999
 • Nimi Computer aided classification of musical styles TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Louhivuori, Jukka & Toiviainen, Petri & Järvinen, Topi
  Toimittajat Laaksamo, Jouko & Vainio, Matti
  Kokoomateoksen nimi Music and Nationalism
  Vuosi 1999
 • Nimi Melodic Expectation in Finnish Spiritual Folk Hymns: Convergence of Statistical, Behavioral, and Computational Approaches TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Toiviainen, Petri & Louhivuori, Jukka & Eerola, Tuomas & Järvinen, Topi & Krumhansl, Carol
  Kokoomateoksen nimi Music Perception
  Vuosi 1999