Julkaisuluettelo Tutka-tietokannasta (Riitta Rautio)

Nimi Tutkivan oppimisen jäljillä. Musiikkitieteen menetelmäopetuksen kehittämisen haasteita TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Rautio, Riitta
Kokoomateoksen nimi Pedamuisti: Opetuskokemusten tietopankki
Vuosi 2009
Nimi Metaphors of Motion in Listeners' Verbal Reports TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Rautio, Riitta
Toimittajat Miyazaki, K. & Hiraga, Y. & Adachi, M. & Nakajima, Y. & M.Tsuzaki
Kokoomateoksen nimi Proceedings of the 10th International Conference on Music Perception and Cognition
Vuosi 2008
Nimi Musiikin merkitys ja sen verbalisointi. Kognitiivisen semantiikan näkökulma musiikkia koskevien metaforisten luonnehdintojen tulkintaan TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Rautio, Riitta
Kokoomateoksen nimi Musiikki
Vuosi 2007
Nimi Kehitysmuotoinen ritornelloprototyyppi Bachin kantaattiaarioissa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Rautio, Riitta
Toimittajat Eerola, Tuomas & Toiviainen, Petri
Kokoomateoksen nimi Suomen musiikintutkijoiden symposiumin satoa
Vuosi 2005
Nimi Musiikillinen fantasia lajina, tyylinä ja työtapana. Analyysiesimerkkinä Hector Berliozin Fantastinen sinfonia TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Heinonen, Yrjö & Rautio, Riitta
Toimittajat Blomberg, Kristian & Hirsjärvi, Irma & Kovala, Urpo
Kokoomateoksen nimi Totutun tuolla puolen
Vuosi 2005
Nimi Fortspinnungstypus Revisited. Schemata and Prototypical Features in J. S. Bach's Minor-Key Cantata Aria Introductions TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Rautio, Riitta
Kokoomateoksen nimi Jyväskylä Studies in Humanities
Vuosi 2004