08.02.2018

Muut haut

MINULLA ON JO TUTKINTO TAI EDELTÄVIÄ KORKEAKOULUOPINTOJA – MITÄ VOIN OPISKELLA?

Jos sinulla on jo kandidaatin-, maisterin- tai ammattikorkeakoulututkinto, voit hakea suoraan maisterin tutkintoa suorittamaan.

Oppiaineet, joissa voit hakeutua suoraan maisterin tutkintoon

  • arkistonhallinnan maisteriohjelma (pääaineena museologia, taidehistoria tai kirjallisuus)
  • kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma (pääaineena kirjallisuus, museologia, nykykulttuurin tutkimus,taidehistoria tai taidekasvatus )
  • museologia
  • musiikkikasvatus
  • musiikkitiede

Siirto-opiskelijana voidaan ottaa hakijoita, joiden kandidaatintutkinto alkuperäisessä yliopistossa ei ole vielä valmis. Siirto-opiskelijana voidaan hyväksyä myös Jyväskylän yliopiston jonkin muun tiedekunnan opiskelija.


Jos sinulla on opintoja avoimessa yliopistossa, toisessa yliopistossa, Jyväskylän yliopiston toisessa tiedekunnassa tai erillisinä opintokokonaisuuksina, voit hakea yhteishaussa. Tavoitteena on tällöin kandidaatin- ja maisterintutkinto.


Haku maisteriohjelmiin, siirtohaku ja yhteishaku tapahtuu opintopolussa.

Lue lisää tiedekunnan sivuilta.