kansainvalisyys.jpg

Kansainvälisyys opinnoissa

ULKOMAILLA SUORITETUT OPINNOT TUTKINNOSSA

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) kannattaa pohtia mahdollista ulkomaista opiskelu- tai työharjoittelujaksoa ja ottaa jo opintojen alkuvaiheessa huomioon niihin tarvittavat riittävät viestintä- ja kieliopinnot. Ulkomailla suoritetuilla opinnoilla voi korvata pakollisia opintoja ja sisällyttää niitä vapaavalintaisiin tai sivuaineopintoihin.

Ulkomailla suoritettujen opintojen sisällyttäminen tutkintoon

HARJOITTELU ULKOMAILLA

Voit myös sisällyttää opintoihisi ulkomaisen harjoittelujakson, johon voit saada apurahaa yliopistolta. Tosin mikäli saat laitosten harjoittelutukea, Erasmus-harjoitteluapurahaa ei myönnetä.

Erasmus-harjoittelijavaihto (Työelämäpalvelut)

Työharjoittelu ulkomailla (Työelämäpalvelut)

OPISKELIJAVAIHTO

Jyväskylän yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen. Opiskelijavaihtoon voi hakea seuraavien vaihto-ohjelmien/-sopimusten puitteissa: JY:n kahdenvälinen vaihto, ERASMUS+, NORDLYS, ISEP, ja FIRST (Venäjä)  sekä hankkimalla opiskelupaikan itsenäisesti. Yliopisto maksaa apurahaa vaihto-ohjelmien kautta vaihtoon lähteville.

  • Opiskelu ulkomailla (Kansainväliset palvelut) - tietoa vaihdon suunnittelusta, vaihtoon hakemisen ohjeistus, muistilista vaihtoon lähtijälle ja vaihdosta palaajalle, vaihtoraportit, lomakkeet)

LISÄTIETOJA

Kirsi Torkkola (kirsi.torkkola(a)jyu.fi)

Tutustu myös Jyväskylän yliopiston kansainvälisten palveluiden sivuihin!