04.08.2016

Kansainvälisyys opinnoissa


Ulkomailla suoritetut opinnot tutkinnossa


Opiskelijan kannattaa pohtia henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassaan mahdollista ulkomaista opiskelu- tai työharjoittelujaksoa ja ottaa jo opintojen alkuvaiheessa huomioon niihin tarvittavat riittävät kieli- ja viestintäopinnot. Ulkomaisilla opinnoilla voi korvata pakollisia opintoja ja sisällyttää niitä vapaavalintaisiin tai sivuaineopintoihin.

Opiskelijavaihtomahdollisuudet


Jyväskylän yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen. Opiskelijavaihtoon voi hakea seuraavien vaihto-ohjelmien/-sopimusten puitteissa: JY:n kahdenvälinen vaihto, ERASMUS, NORDLYS, ISEP, ISEP Multilateral, FIRST (Venäjä) ja North-South-South (Afrikka), sekä hankkimalla opiskelupaikan itsenäisesti. Yliopisto maksaa apurahaa vaihto-ohjelmien kautta vaihtoon lähteville.

Harjoittelu ulkomailla


Opiskelija voi myös sisällyttää opintoihinsa ulkomaisen harjoittelujakson. Myös harjoitteluun voi saada apurahaa yliopistolta. Mikäli opiskelija saa laitosten harjoittelutukea, hänelle ei myönnetä Erasmus-harjoitteluapurahaa.

     

    Lisätietoja

    Amanuenssi Anne-Riitta Vanhala, M309, anne-riitta.vanhala(a)jyu.fi