14.09.2017

Ulkomailla suoritetut opinnot tutkinnossa

ULKOMAILLA SUORITETUT OPINNOT TUTKINNOSSA

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) kannattaa pohtia mahdollista ulkomaista opiskelu- tai työharjoittelujaksoa ja ottaa jo opintojen alkuvaiheessa huomioon niihin tarvittavat riittävät viestintä- ja kieliopinnot. Ulkomailla suoritetuilla opinnoilla voi korvata pakollisia opintoja ja sisällyttää niitä vapaavalintaisiin tai sivuaineopintoihin.

Ulkomailla suoritettujen opintojen sisällyttäminen tutkintoon