22.04.2015

Music, Education and Cultural Identity - North South South -projekti

Haluatko opiskelijavaihtoon afrikkalaiseen yliopistoon?


Musiikin laitoksen Music, Education and Cultural Identity (MECI) -projekti tarjoaa mahdollisuuden lukukauden mittaiseen opiskelijavaihtoon Botswanaan tai Etelä-Afrikkaan, sekä tietyin varauksin Zimbabween.

North South South -projekti
MECI on osa Suomen ulkoministeriön rahoittamaa North South South-ohjelmaa, jossa pyritään edistämään koulutuksellista ja tutkimuksellista yhteistyötä suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välillä. MECI-projektin rahoituskausi on 1.6.2014 – 31.12.2015.

Partneriyliopistot
Vaihtokohteemme ovat University of Botswana (Gaborone, Botswana), University of Pretoria (Pretoria, Etelä-Afrikka), North West University (Potchefstroom, Etelä-Afrikka) ja Africa University (Mutare, Zimbabwe).

MECI-projektin partneriyliopistoihin kuuluu edellä mainittujen lisäksi myös Kenyatta University (Nairobi, Kenia), mutta johtuen Kenian heikosta turvallisuustilanteesta emme ole tällä hetkellä tarjoamassa vaihtopaikkoja sinne. Kenian turvallisuustilanteen suhteen seuraamme tilannetta, ja mikäli selkeä muutos parempaan päin tapahtuu, avataan vaihto myös Kenyatta Universityyn. Kenian tämänhetkisestä turvallisuustilanteesta kts. www.formin.fi/Public/default.aspx?contentid=66226

Myös Zimbabwessa on turvallisuustilanne ollut usean vuoden jossain määrin epävakaa, mutta sinne voi hakea vaihtoon tietyin varauksin. Zimbabwen turvallisuustilanteesta kts. www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=69552&nodeid=34520&contentlan=1&culture=fi-FI

Opiskelukieli
Ensisijaisena opiskelukielenä kaikissa partneriyliopistoissa on englanti.

Lukukaudet
Lukuvuosi Botswanassa ja Zimbabwessa alkaa elokuussa ja Etelä-Afrikassa tammi-helmikuun vaihteessa. Keniassa lukuvuosi ajoittuu samalla tavoin kuin Botswanassa ja Zimbabwessa.

Lisätietoja partneriyliopistoista ja niiden kurssitarjonnasta löytyy seuraavilta verkkosivuilta:
Africa University     www.africau.edu/
University of Botswana    www.ub.bw/
North West University    www.nwu.ac.za/
University of Pretoria    web.up.ac.za
Kenyatta University    www.ku.ac.ke/

Kuka voi hakea vaihtoon
Vaihtoon ovat oikeutettuja hakemaan kandidaatti- tai maisterivaiheen opiskelijat, joilla on takanaan vähintään yksi vuosi opintoja Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksella. Vaihdossa etusija on musiikkikasvatuksen opiskelijoilla, mutta muidenkin oppiaineiden opiskelijoilla on oikeus hakea MECI-vaihtoon.

Opiskelijavaihdon rahoitus
Kuhunkin yliopistoon on tarjolla kaksi opiskelijapaikkaa. Vaihtoon valituille opiskelijoille MECI-projekti maksaa matkakulut (1300 € saakka) sekä kuukausittaisen stipendin (400 €/kk) kulujen kattamiseksi. Lisäksi projekti avustaa viisumien, rokotusten yms. käytännön järjestelyjen suhteen.

Hakuprosessi ja aikataulu
Mikäli olet kiinnostunut opiskelijavaihdosta jossakin MECI-partneriyliopistossa, täytä hakulomake (voi pyytää amanuenssilta) ja ota yhteyttä Pekka Toivaseen henkilökohtaista keskustelua varten. Nyt vaihtoon voi hakea seuraaviin yliopistoihin: University of Botswana (Gaborone); Africa University (Mutare), Zimbabwe tai University of Pretoria, Etelä-Afrikka. Viimeinen hakupäivä on 10.5.2015.

Lisätietoja
Lisätietoja musiikin laitoksella antaa Pekka Toivanen, MECI-projektin akateeminen koordinaattori. Yhteystiedot: pekka.k.toivanen(a)jyu.fi, 040 805 4322.

Vaihtoon liittyviin käytännön kysymyksiin (oleskeluluvat, vakuutukset, lennot jne.) vastaa Kirsi Kesänen kv.palveluista. Yhteystiedot: kirsi.kesanen(a)jyu.fi, 040 805 4342.

Lisätietoja NSS-projektista vaihtoon lähtevälle opiskelijalle CIMO:n verkkosivuilla.