18.02.2019

Kirjallisuuden syventävien opintojen kirjalistat

Opintojen suoritustavat

Kirjallisuuden syventävien opintojen osioita KIRSxxx Kirjallisuuden teoriat ja menetelmät ja KIRSxxx Kirjallisuuden erikoistumisalueita voi suorittaa kolmella (3) vapaavalintaisella tavalla:

 1. Osallistumalla kirjallisuuden syventävien opintojen kontaktiopetukseen. Kirjallisuuden syventäviä opintoja voi korvata myös muilla yliopistossa tarjolla olevilla opinnoilla (esim. teoriaopinnot), kun suorituksesta sovitaan erikseen tentaattorin tai maisterintutkielman ohjaajan kanssa.
 2. Suorittamalla osioita itsenäisesti tenttien (tentittävästä materiaalista sovitaan viimeistään kuukautta ennen tentaattorin tai maisterintutkielman ohjaajan kanssa)
 3. Suorittamalla osioita itsenäisesti esseenä (esseetä varten luettavasta kirjallisuudesta sovitaan viimeistään kuukautta ennen tentaattorin tai maisterintutkielman ohjaajan kanssa).

Valittaessa kirjallisuutta voidaan käyttää ohjeellista laskukaavaa: keskimäärin 500 sivua suomenkielistä teoriakirjallisuutta tai noin 300 sivua vieraskielistä teoriakirjallisuutta = 5 op."

Kirjallisuuden teoriat ja menetelmät I‒III (KIRS121/122/123)

Kirjallisuuden intermediaalisuus

 • Aarseth: Cybertext (1997)
 • Bal: Reading “Rembrandt” (1991)
 • Elleström (toim.): Media Borders, Multimodality and Intermediality (2010)
 • Grishakova & Ryan (toim.): Intermediality and Storytelling (2010)
 • Eskelinen: Cybertext Poetics (2012)
 • Hatavara: Historia kuvina, jälkinä ja esityksinä Leena Landerin Käskyssä (2010)
 • Hutcheon: A Theory of Adaptation (2006)
 • Hughes & Noble (toim.): Phototextualities (2003)
 • Keskinen: Audio Book: Essays on Sound Technologies in Narrative Fiction (2008)
 • Mildorf & Kinzel (toim.): Audionarratology (2016)
 • Noland: Poetry at Stake (1999)
 • Page & Thomas (toim.): New Narratives (2011)
 • Pethó: Cinema and Intermediality (2011)
 • Ryan & Thon (toim.): Storyworlds across Media (2014)
 • Verstraten: Film Narratology (2009)
 • Wolf & Bernhart (toim.): Description in Literature and Other Media (2007)
 • Emerson: Reading Writing Interfaces. From the Digital to the Bookbound (2014)
 • Hayles & Pressman (toim.): Comparative Textual Media. Transforming the Humanities in the Postprint Era (2013)

Kertomuksen teoriaa

 • Alber, Nielsen & Richardson (toim.): A Poetics of Unnatural Narrative (2013)
 • Berlatsky: The Real, the True, and the Told (2011)
 • Fludernik & Alber (toim.): Postclassical Narratology (2010)
 • Hansen et al. (toim.): Strange Voices in Narrative Fiction (2011)
 • Dannenberg: Coincidence and Counterfactuality (2008)
 • Dawson: The Return of the Omniscient Narrator (2013)
 • Herman: Story Logic (2002)
 • Herman (toim.): Narrative Theory and the Cognitive Sciences (2003)
 • Herman (toim.): The Emergence of Mind (2011)
 • Kafalenos: Narrative Causalities (2006)
 • Palmer: Social Minds in the Novel (2010)
 • Phelan: Living to Tell about It (2005)
 • Phelan & Rabinowitz (toim.): A Companion to Narrative Theory (2005)
 • Richardson: Unnatural Narrative: Theory, History, and Practice (2015)
 • Scholes, Phelan & Kellogg: The Nature of Narrative (2006)
 • Walsh: The Rhetoric of Fictionality (2007)
 • Burke & Troscianko (toim.): Dialogues between Literature and Cognition (2016)
 • Garratt (toim.): The Cognitive Humanities: Embodied Mind in Literature and Culture (2016) Stepney & Walsh (toim.): Narrating Complexity (2016).

Elämä ja kertomus

 • Boyd: On the Origin of Stories (2009)
 • Brooks: Troubling Confessions (2000)
 • Bruner: Making Stories (2002)
 • Charon: Narrative Medicine (2006)
 • Eakin: Touching the World (1992)
 • Freeman: Rewriting the Self (1993)
 • Hirsch: Family Frames (1997)
 • Hydén & Brockmeier (toim.): Health, Illness and Culture (2008)
 • Hyvärinen et al. (toim.): Beyond Narrative Coherence (2010)
 • Kosonen: Elämät sanoissa (2000)
 • Kujansivu & Saarenmaa (toim.): Tunnustus ja todistus (2007)
 • Lehman: Matters of Fact (1997)
 • Lejeune: On Autobiography (1975/1989)
 • Neumann et al. (toim.): Narrative and Identity (2008)
 • Ochs & Capps: Living Narratives (2001)
 • Olney: Memory & Narrative (1998)
 • Toker: Return from the Archipelago (2000)

Kirjallisuus ja sukupuoli

 • Butler: Gender Trouble (1990, suom. Hankala sukupuoli 2006)
 • Foucault: Seksuaalisuuden historia
 • Grönstrand, Hapuli, Launis & Parente-Čapková (toim.): Nainen kulttuurissa, kulttuuri naisessa (2015) (soveltuvin osin)
 • Isomaa & Rossi (toim.): Kirjallisuuden naiset. Naisten esityksiä 1840-luvulta 2000-luvulle (2013)
 • Jokinen (toim.): Mies ja muutos. Kriittisen miestutkimuksen teemoja (1999)
 • Juvonen, Rossi & Saresma (toim.): Käsikirja sukupuoleen (2010) (soveltuvin osin)
 • Karkulehto: Kaapista kaanoniin ja takaisin (2007); Seksin mediamarkkinat (2011)
 • Karkulehto & Rossi (toim.): Sukupuoli ja väkivalta - lukemisen etiikkaa ja politiikkaa (2017)
 • Kekki: From Gay to Queer; Pervo parrasvaloissa
 • Kosofsky Sedgwick: Between Men; Epistemology of the Closet
 • Lempiäinen ym. (toim.): Erot ja etiikka feministisessä tutkimuksessa
 • Liljeström & Koivunen (toim.): Avainsanat. Kymmenen askelta feministiseen tutkimukseen (1996) (soveltuvin osin)
 • Liljeström & Koivunen (toim.): Feministinen tietäminen (2004) (soveltuvin osin)
 • Morris: Kirjallisuus ja feminismi: johdatus feministiseen kirjallisuudentutkimukseen (1997)
 • Mäntymäki, Rodi-Risberg & Foka (toim.): Deviant Women. Cultural, Linguistic and Literary Approaches to Narratives of Femininity (2015)

Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta

 • Bourdieu: The Field of Cultural Production (1993)
 • Butler: Notes Toward a Performative Theory of Assembly (2015)
 • Eagleton: After Theory (2003); The Event of Literature (2012); Culture (2016)
 • Hallila ym. (toim.): Suomen nykykirjallisuus 2: Kirjallinen elämä ja yhteiskunta (2013)
 • Kivistö & Käkelä-Puumala (toim.): Kirjallisuus ja talous antiikista nykyaikaan (2011)
 • Lehtonen: Merkitysten maailma (1997)
 • Lehtonen & Löytty: Erilaisuus (2003)
 • Nussbaum: Talouskasvua tärkeämpää - Miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä?
 • Ojajärvi & Steinby: Minä ja markkinavoimat. Yksilö, kulttuuri ja yhteiskunta uusliberalismin valtakaudella (2008)
 • Ruohonen, Sevänen & Turunen: Paluu maailmaan. Kirjallisten tekstien sosiologiaa (2011) (soveltuvin osin)

Kirjallisuus ja jälkikoloniaalinen teoria

 • Said: Orientalismi
 • Bhabha, Homi K. 1995: Location of Culture. London: Routledge.
 • Ilmonen, Kaisa 2012: Caribbean Journeys. Intersections of Female Identity in the Novels of Michelle Cliff (http://www.doria.fi/handle/10024/74833).
 • Spivak, Gayatri 1987: In Other Worlds. Essays on Cultural Politics. New York: Routledge.

Kokeellisen kirjallisuuden teoriaa

 • Bray & al. (toim.): The Routledge Companion to Experimental Literature (2015) (osittain)
 • Gibbons: Multimodality, Cognition, and Experimental Literature (2012)
 • Joensuu: Menetelmät, kokeet, koneet (2012)
 • Katajamäki & Veivo (toim.): Kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus (2007)
 • Motte: The Poetics of Experiment (1984)
 • Barton: Visual Devices in Contemporary Prose Fiction (2015)
 • Salminen: Kokeellisuudesta (2015)
 • Keskinen, Joensuu, Piippo & Helle (toim.): Avoin Aperitiff: kirjoituksia Kari Aronpuron kollaasiromaanista Aperitiff – avoin kaupunki (2018) (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0747-9)
 • Ikonen (toim.): Menetelmällisen kirjallisuuden antologia (2018)

Runouden teoriaa

 • Blasing: Lyric Poetry. The Pain and the Pleasure of Words (2007)
 • Brewster: Lyric (2009)
 • Byron: Dramatic Monologue (2003)
 • Fludernik (toim.): Beyond Cognitive Metaphor Theory. Perspectives on Literary Metaphor (2011)
 • Furniss & Bath: Reading Poetry: An Introduction (2007; kaksi osaa valinnan mukaan)
 • Kainulainen, Lummaa, Seutu (toim.): Työmaana runous (2012)
 • Kantola: Runous plus. Tutkielmia modernismin jälkeisestä runoudesta (2001)
 • Lakoff & Turner: More than Cool Reason. A Field Guide to Poetic Metaphor (1989)
 • McHale: The Obligation toward the Difficult Whole. Postmodernist Long Poems (2004)
 • Müller-Zettelmann & Rubik (toim.): Theory into Poetry. New Approaches to the Lyric (2005)
 • Perloff:Unoriginal Genius. Poetry by Other Means in the New Century (2012)
 • Seutu: Olla elävän sanat. Roolirunon laji Maila Pylkkösen teoksessa Arvo. Vanhaäiti puhuu runonsa (2009)
 • Turunen: Haarautuvat merkitykset.Puukuvasto Lassi Nummen lyriikassa (2010)
 • Wolosky The Art of Poetry. How to Read a Poem (2001)
 • Culler: Theory of the Lyric (2015)
 • Dworkin (toim.): The Consequence of Innovation. 21st Century Poetics (2008)
 • Lehto: Alussa oli kääntäminen (2008)

Tunteet, affektit ja kirjallisuus

 • Abel: Violent Affect
 • Helle & Hollsten (toim.): Tunteita ja tuntemuksia suomalaisessa kirjallisuudessa
 • Ahmed: Cultural Politics of Emotion
 • Kainulainen & Parente-Čapková (toim.): Häpeä vähän. Kriittisiä tutkimuksia häpeästä
 • Liljeström & Paasonen (toim.): Working with Affect in Feminist Theory
 • Ngai: Ugly Feelings

Kirjallisuus ja visuaalisuus

 • Thierry Groensteen: The System of Comics (Système de la bande dessinée, 2007)
 • Thierry Groensteen: Comics and Narration (2013)
 • Jeet Heer & Kent Worcester: A Comic Studies Reader (2009)
 • Juha Herkman: Sarjakuvan kieli ja mieli (1998)
 • Karin Kukkonen: Studying Comics and Graphic Novels (2013)
 • Scott McCloud: Understanding Comics: The Invisible Art (1994)
 • Kai Mikkonen: Kuva ja sana (2005)
 • Roger Sabin: Comics, Comix, and Graphic Novels: A History of Comic Art (2001)
 • Bordwell: Poetics of Cinema (2008)
 • Harding & Pinsent (toim.): What Do You See? International Perspectives on Children’s Book Illustration (2008)
 • Nedelman: Words about Pictures: Narrative Art of Children’s Picture Book (1988)
 • Nikolajeva & Scott: How Picturebooks Work (2001)
 • Nikolajeva: Bilderbokens pusselbitar (2000)

Kirjallisuus ja posthumanistinen teoria

 • Braidotti: The Posthuman
 • Clarke & Rossini (toim.): The Cambridge Companion to Literature and Posthumanism
 • Haraway: A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century; When Species Meet; Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene
 • Hayles: How We Became Posthuman? Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics
 • Lummaa: Poliittinen siivekäs
 • Lummaa & Rojola: Posthumanismi
 • Morton: Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World
 • Wolfe: What is Posthumanism?

Kirjallisuus ja ympäristö

 • Buell: The Environmental Imagination (1995)
 • Finch: Deep Locational Criticism: Imaginative Place in Literary Research and Teaching
 • Finch, Salmela & Ameel: Literature and the Peripheral City
 • Karkulehto (toim.): Taajuuksilla värähdellen. Sukupuolten tiloja ja tuntoja kirjallisuudessa ja elokuvassa
 • Laakso, Heikkilä-Halttunen & Lahtinen (toim.): Tapion tarhoista turkistarhoille. Luonto suomalaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa
 • Lahtinen & Lehtimäki (toim.): Äänekäs kevät. Ekokriittinen kirjallisuudentutkimus
 • Morton: Ecology Without Nature: Rethinking Environmental Aesthetics
 • Saresma & Jäntti: Maisemassa. Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa
 • Kirjallisuus ja ympäristö -erityisaloihin vinkkejä täältä: https://storageorgan.wordpress.com/2017/01/28/fiction-for-the-anthropocene/

Kirjallisuuden erikoistumisalueita I-III (KIRS1201, KIRS1202, KIRS1203)

Erikoistumisalueiden teokset voidaan valita kirjallisuudenhistorian, teemojen tai ilmaisukeinojen ym. perusteella. Valinnoista neuvotellaan ja sovitaan tentaattorin tai maisterintutkielman ohjaajan kanssa.

Kussakin erikoistumisalueessa perehdytään keskimäärin kuuteen kaunokirjalliseen teokseen tai n. kymmeneen sarjakuva-albumiin sekä tausta-aineistoon  (80-100 sivua). Tausta-aineistona käytettävää tutkimuskirjallisuutta luetellaan esimerkinomaisesti kirjalistojen ohessa, ja siitäkin sovitaan tentaattorin tai maisterintutkielman ohjaajan kanssa.  

Erikoistumisalueiden taustakirjallisuus

 • Lönngren (toim.): Rethinking National Literatures and the Literary Canon in Scandinavia (2015)
 • Nestingen & Arvas (toim.): Scandinavian Crime Fiction (2011)
 • Zilliacus, Grönstrand & Gustafsson (toim.): Gränser i nordisk litteratur - Borders in Nordic Literature Vol 1 & 2 (2006)
 • Poplawski (toim.): English Literature in Context (2008)
 • Buell: The Dream of the Great American Novel (2014)
 • Ruland & Bradbury: From Puritanism to Postmodernism (1992)
 • Rötzer: Geschichte der deutschen Literatur: Epochen, Autoren, Werke (2000)
 • Kähkönen & Meretoja (toim.): Muistijälkiä (2010)
 • Vertainen: Ranskan kirjallisuuden historia (1998)
 • Kosonen et al. (toim.): Tarinoiden paluu (2008)
 • Ekonen & Turoma (toim.): Venäläisen kirjallisuuden historia (2011)
 • Gadden (toim.): Telling Children’s Stories: Narrative Theory and Children’s Literature (2010)
 • Hunt: Children’s Literature (2001)
 • Reynolds: Radical Children’s Literature. Future Visions and Aesthetic Transformations in Juvenile Fiction (2007)
 • Mustola (toim.): Lastenkirja. Nyt. (2014)
 • Nikolajeva: Aesthetic Approaches to Children’s Literature (2005)
 • Nikolajeva: Barnbokens byggklossar (2. upplagan, 2004)
 • Lerer: Children’s Literature: A Reader’s History, from Aesop to Harry Potter (2008)
 • Grönstrand ym. : Kansallisen katveesta. Suomen kirjallisuuden ylirajaisuudesta (2016)

Kieli- ja kulttuurialueita

Suomen kirjallisuus

Taustakirjallisuutta:

 • Varpio ym. (toim.): Suomen kirjallisuushistoria III (1990)
 • Hallila ym. (toim.): Suomen nykykirjallisuus 1-2 (2013)
 • Carlsson ym. (toim): Pohjois-Suomen kirjallisuushistoria (2010)
 • Eskelinen: Raukoilla rajoilla (2016)

proosaa (nyky): Fagerholm, Gustafsson, Hotakainen, Huovinen, Joenpelto, Kaipainen, Kauranen, Kettu, Kihlman, Kilpi, Kummu, Kähkönen, Liksom, Nousiainen, Raittila, Oksanen, Rimminen, Röyhkä, Saisio, Salama, Sandberg, Snellman, Tervo, Tikkanen, Yli-Juonikas, Westö

runoutta (nyky): Blomberg, Erämaja, Frilander, Haapala, Haasjoki, Heikkinen, Hyvärinen, Kalin, Kangaskoski, Karlström, Kyyrönen, Lehikoinen, Luoma-aho, Manninen, Marjamäki, Niemi, Salmenniemi, Santanen, Sinervo, Susiluoto, Tavi, Tennilä, Valli, Viikilä, Vuola, Vuorinen

Pohjoismaiden kirjallisuudet

Taustakirjallisuutta (yleisesitykset)

 • Lönngren (toim.): Rethinking National Literatures and the Literary Canon in Scandinavia (2015)
 • Nestingen & Arvas (toim.): Scandinavian Crime Fiction (2011)
 • Zilliacus, Grönstrand & Gustafsson (toim.): Gränser i nordisk litteratur - Borders in Nordic Literature Vol 1 & 2 (2006)
 • sekä maakohtaisia  kirjallisuushistorioita sopimuksen mukaan

Kirjailijoita

Ruotsi: Axelsson, Combüchen, Ekman, Enquist, Frostenson, Jersild, Lidman, Lindgren T., Lotass, Lundell, Khemiri, Mankell, Sem-Sandberg, Stridsberg, Tunnström, Vallgren jne.

Norja: Cristensen, Espedal, Fløgstad, Fosse, Fossum, Heivoll, Jacobsen, Kjærstad, Knausgård, Pettersson, Solstad, Ullman, Wassmo, Ørstavik jne.

Tanska: Beck-Nielsen, Brøgger, Helle H., Helle, M. P., Holst, Hultberg, Høeg, Højholt, Hørslev, Jungersen, Llambías, Michael, Ramsland, Sonnergaard, Thorup jne.

Islanti: Grímsdóttir, Guðmundsson, Helgason, Indriðason, Kárason, Sigurðardóttir, F., Sigurðardóttir, S., Sjón jne.

Brittiläinen ja kansainyhteisön kirjallisuus

Taustateksti esim. Poplawski (toim.): English Literature in Context (2008)

proosaa: Joyce, Mansfield, Woolf, Barnes, Beckett, Sillitoe, Greene, Golding, Murdoch, B.S Johnson, Drabble, Kingsley & Martin Amis, Fowles, Hornby, Rushdie, McEwan, Ishiguro, Byatt, jne.

runoutta: Thomas, Auden, Larkin, Paterson, JH Prynne, Alice Oswald, Kei Miller jne.

Pohjoisamerikkalainen kirjallisuus

Taustateksti esim.: Buell: The Dream of the Great American Novel (2014) TAI

Ruland & Bradbury: From Puritanism to Postmodernism (1992)

proosaa: Ellison, Salinger, Heller, Morrison, Atwood, Bukowski, Carver, McCarthy, Munro, Phillips, Oates, Barth, Roth, DeLillo, Pynchon, McInerney, Ellis, Danielewski, Foer, Shields, Ondaatje, Cunningham

runoutta: Cummings, Williams, Stevens, Frost, Ginsberg, Plath, Sexton, Ashbury, Bernstein, Merrill jne.

Saksankielinen kirjallisuus

Taustateksti esim.: Rötzer: Geschichte der deutschen Literatur: Epochen, Autoren, Werke (2000); Kähkönen & Meretoja (toim.): Muistijälkiä (2010)

proosaa: Döblin, Musil, Frisch, Böll, Grass, ChristaWolf, Jelinek, Bernhard, Herta Müller, Sebald, Wilhelm Genazino, Lenz, Charlotte Link, Rainald Goetz, Anna Kaleri, Norbert Scheuer, Dietmar Dath, Christian Kracht, Kathrin Schmidt, Burkhard Spinnen, Robert Menasse, Martin Walser, Andreas Mand, Zsuzsa Bánk, Jenny Erpenbeck

runoutta: Rilke, Celan, Jürgen Becker, Marcel Beyer, Theo Breuer, Rolf Dieter Brinkmann, Hans Magnus Enzensberger, Aldona Gustas, Ernst Jandl, Thomas Kling, Uwe Kolbe, Friederike Mayröcker, Durs Grünbein, Kurt Marti, Karl Krolow

Kirjallisuus romaanisilla kielialueilla

Ranskankielinen kirjallisuus:

Taustateksti esim.: Vertainen: Ranskan kirjallisuuden historia (1998); Kosonen et al. (toim.): Tarinoiden paluu (2008)

proosaa: Colette, Gide, Céline, Sartre, Camus, Beckett, Robbe-Grillet, Butor, Simon,

Sarraute, Duras, Wittig, Perec, Le Clézio, Houellebecq, Darrieussecq, Littell, David Foenkinos, Jean-Michel Espitallier, Christophe Tarkos, Olivier Cadiot, Chloé Delaume, Patrick Bouvet, Charles Pennequin, Nathalie Quintane, Frédéric-Yves Jeannet, Nina Bouraoui, Hubries le Dieu, Arno Bertina, Edouard Levé, Bruno Guiblet, Christophe Fiat, Tristan Garcia, Ahmadou Kourouma, Tahar ben Jelloun, Patrick Chamoiseau, Amin Maalouf, Mehdi Belhaj Kacem, Assia Djebar

runoutta: Yves Bonnefoy, André du Bouchet, Jacques Dupin, Roger Giroux, Philippe Jaccottet, Francis Ponge, Claude Royet-Journoud, Anne-Marie Albiach, Emmanuel Hocquard, Jean Daive

(muut romaaniset kirjallisuudet neuvotellaan tentaattorin tai ohjaajan  kanssa)

Venäjänkielinen kirjallisuus

Taustateksti esim.: Ekonen & Turoma (toim.): Venäläisen kirjallisuuden historia (2011)

proosaa: Belyi, Harms, Nabokov, Šalamov,  Solženitsyn,  Ilja Stogoff, Zakhar Prilepin, Alexander Karasiov, , Vladimir Lortshenkov, Alexander Snegiriov, Sergei Shargunov, Arkadi Babtshenko [kirjoitusasut tarkistettava!]

runoutta: Sokolov, Ahmatova, Mandel’štam, Pasternak, Tsvetajeva, Brodski jne.

Ylirajainen kirjallisuus

Taustatekstit:

Grönstrand ym. 2016 (toim.): Kansallisen katveesta. Suomen kirjallisuuden ylirajaisuudesta

Nissilä, Hanna-Leena: ”Sanassa maahanmuuttaja on vähän kitkerä jälkimaku” : kirjallisen elämän ylirajaistuminen 2000-luvun alun Suomessa. Luettavissa osoitteesa http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1100-8.

proosaa: Hassan Blasim, Alexandra Salmela, Ranya ElRamly, Umayya Abu Hanna, Zinaida Lindén, Pajtim Statovci, Marjaneh Bakhtiari, Inna Patrakova

Lajeja ja tyylisuuntia

Tieteiskirjallisuus ja fantasia / spekulatiivinen fiktio

Tutkimuskirjallisuutta:

 • The Cambridge Introduction to Fantasy Literature
 • The Cambridge Companion to Science Fiction

Genrekirjallisuuksia

Dekkari (Pyrhönen: Mayhem and Murder; Ruohonen & Arvas: Alussa oli murha. Johtolankoja rikoskirjallisuuteen)

Kauhu (Toikkanen: Intermedial Experience of Horror)

Romanssi (Soikkeli: Tuttua lemmen touhua. Johdatus rakkauskertomusten poetiikkaan, historiaan ja filosofiaan; Pearce: Reading the Romance)

Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Taustakirjallisuutta esim.

 • Gadden (toim.): Telling Children’s Stories: Narrative Theory and  Children’s Literature (2010)
 • Hunt: Children’s Literature (2001)
 • Heikkilä-Halttunen & Rättyä (toim.): Nuori kirjan peilissä. Nuortenromaani 2000-luvun taitteessa
 • Huhtala & Juntunen: Ilosaarten seutuvilta - Lasten- ja nuortenkirjallisuuden historiaa ja tutkimusta
 • Reynolds: Radical Children’s Literature. Future Visions and Aesthetic Transformations in Juvenile Fiction (2007)
 • Mustola (toim.): Lastenkirja. Nyt. (2014)
 • Nikolajeva: Aesthetic Approaches to Children’s Literature (2005)
 • Nikolajeva: Barnbokens byggklossar (2. upplagan, 2004)
 • Lerer: Children’s Literature: A Reader’s History, from Aesop to Harry Potter (2008)
 • Voipio: Emansipaation ja ohjailun ristivedossa : suomalaisen tyttökirjallisuuden kehitys 1889-2011 (2015) (https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/47658)
 • + Kuvakirjatutkimus Teorioiden ja menetelmien visuaalisuus-listalta

Kotimaista

 • Havukainen & Toivonen: Tatun ja Patun Suomi
 • Huotarinen: valoa valoa valoa
 • Itkonen: Be & pop
 • Jansson: Hur gick det sen?; Trollvinter / Farlig Midsommar
 • Katajavuori: Hevikimmat
 • Kokko: Pessi ja Illusia
 • Kunnas: Tiitiäisen satupuu
 • Lehtinen: Mopo
 • Lehtinen & Valojärvi: Ohjeita lohikäärmeiden kasvattajille / Kulta, voisitko syöstä tulta? / Prinsessa Wilhelmiina ja kohtalon lantti
 • Ruohonen: Allakka pullakka
 • Topelius: satuja (esim. kokoelmista Topeliuksen kauneimmat sadut tai Topeliuksen satuaarteet)

Kansainvälisiä klassikoita

 • Alcott: Pikku naisia
 • Andersen: satuja (valikoima; esim. Andersenin satuja (2005) -kokoelmasta)
 • Dahl: The BFG / Matilda
 • Caroll: Alice’s Adventures in Wonderland; Through the Looking-Glass
 • Ende: Die unendliche Geschichte
 • Grahame: The Wind in the Willows
 • Grimm: Grimmin sadut I-III (osittain)
 • Lewis: The Lion, the Witch and the Wardrobe (Narnia-sarjan 1. osa)
 • Lindgren: Pippi Långstrump; Bröderna Lejonhjärta / Mio, min Mio
 • Milne: Winnie-the-Pooh
 • Montgomery: Emily of the New Moon
 • Sendak: Where the Wild Things Are
 • Townsend: The Secret Diary of Adrian Mole, Aged 13¾
 • Twain: Huckleberry Finn / The Adventures of Tom Sawyer
 • Uspenski: Djadja Fjodor, pjos i kot

Sarjakuvaromaani

Taustakirjallisuus: ks. Kirjallisuuden teoriat ja menetelmät -lista

Angloamerikkalaiset klassikot:

 • Alan Moore & Dave Gibbons: Watchmen
 • Art Spiegelman: (The Complete) Maus
 • Frank Miller: The Dark Knight Returns
 • Daniel Clowes: Ghost World
 • Charles Burns: The Black Hole
 • Chris Ware: Jimmy Corrigan: The Smartest Kid on Earth
 • Will Eisner: A Contract with God
 • Alison Bechdel: Fun Home

Ranskalaista nykysarjakuvaa:

 • Enki Bilal: Jumalaton näytelmä (La foire aux immortels, Nikopol-trilogia #1)
 • David B: Epileptikko (l'Ascension du Haut Mal)
 • Marjane Satrapi: Persepolis

Klassikkomangaa:

 • Osamu Tezuka: Buddha
 • Keiji Nakazawa: Hiroshiman poika (Hadashi no Gen)
 • Naoki Urasawa: Monster

Muita kansainvälisiä:

 • Neil Gaiman & Dave McKean: The Comical Tragedy or Tragical Comedy of Mr. Punch
 • Guy Delisle: Pyongyang: A Journey in North Korea
 • Mark Millar et al.. The Ultimates
 • Don Rosa: The Life and Times of Scrooge McDuck
 • Steffen Kverneland: Munch
 • Juan Diaz Canales & Juanjo Guardino: Blacksad: Kissa varjoisilta kujilta (Quelque part entre les ombres, Blacksad #1)
 • Nick Sousanis: The Unflattening

Kotimaisia:

 • Lauri & Jaakko Ahonen: Pikku Närhi
 • Ville Ranta: Sade
 • Terhi Ekebom: Kummituslapsi
 • Tiitu Takalo: Minä, Mikko ja Annikki
 • Ville Tietäväinen: Näkymättömät kädet

Oppiaineen tutkimuksen painoaloja

 • Nykykirjallisuuden suuntia
 • Kirjallisuus ja politiikka
 • Kirjallisuus ja yhteiskunta
 • Kirjallisuus ja muut mediat
 • Kirjallisuuden kokeellisuuksia