18.12.2013

Muut opinnot

Muut opinnot 10 op

Sovitaan opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisen yhteydessä.