18.12.2013

Tutkielma

Tutkielma 40 op

Tutkielman laatiminen pääaineeseen soveltuvasta teemasta.  Pro gradu -tutkielma on mahdollista integroida työelämäprojektiin.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen periaatteita itsenäisessä tutkimustyössä. Hän kirjoittaa sujuvasti tieteellistä tekstiä, toteuttaa itsenäisesti tieteellisen tutkimusprojektin ja tuottaa uutta, eettisesti kestävää tietoa.

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely, graduohjaukseen osallistuminen.