Opetussuunnitelmat - mitä opintoja tutkintoon sisältyy

laitokset.jpg

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma: opetussuunnitelmassa määritetään tutkintorakenne sekä ne opintojaksot, jotka opiskelijan tulee suorittaa perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaisuuksia varten. Opetussuunnitelmat sisältävät esimerkiksi osaamistavoitteet, suoritustavat ja kurssiin liittyvän kirjallisuuden. Opetussuunnitelma toimii opetusohjelman perustana. Opetusohjelmassa kerrotaan, millä tavalla kukin kurssi on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana.

Opetussuunnitelmat laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Opetussuunnitelmat  pääaineopiskelijoille/tutkinto-ohjelmien opiskelijoille vuosiksi 2017-2020

Opintokokonaisuudet sivuaineopiskelijoille/muille opiskelijoille vuosiksi 2017-2020

Opetussuunnitelmat 2015-2017 ja 2013-2015 (ei enää voimassa)