Opetussuunnitelmat - mitä opintoja tutkintoon sisältyy

laitokset.jpg

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma: opetussuunnitelmassa määritetään ne opintojaksot, jotka opiskelijan tulee suorittaa perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaisuuksia varten. Opetussuunnitelmat sisältävät esimerkiksi opetuksen tavoitteet, mahdollisen suoritustapasuosituksen ja kirjatenttiin luettavan tenttikirjallisuuden. Opetussuunnitelma toimii opetusohjelman perustana, mutta kaikkia kursseja ei välttämättä järjestetä kontaktiopetuksena lukuvuosittain. Osa kursseista on mahdollista suorittaa vain kirjatentteinä.

Pääaineopiskelijoille ja tutkinto-ohjelmien omille opiskelijoille opetussuunnitelmat tarjoavat tietoa myös kandidaatin ja maisterin tutkinnon rakentumisesta. Opetussuunnitelmat laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Opetussuunnitelmat  pääaineopiskelijoille/tutkinto-ohjelmien omille opiskelijoille vuosiksi 2017-2020

Opintokokonaisuudet sivuaineopiskelijoille/muille opiskelijoille vuosiksi 2017-2020

Opetussuunnitelmat 2015-2017 ja 2013-2015