28.05.2015

Kirjallisuuden syventävien opintojen kirjallisuus

Kirjalistat ovat ohjeellisia, tentittävästä kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa.

Teoria ja menetelmät

Kirjallisuus ja muut taideaineet

·         KNAUS: Sprache, Dictung, Musik

·         RUWET: Langage, Musique, Poésie

·         HAGSTRUM: The Sister Arts

·         Mitchell (ed.), THE LANGUAGE OF IMAGES

·         MORRISSETTE: Novel and Film

·         COHEN: Film and Fiction

·         GOMBRICH: Art and Illusion

·         SHUSTERMAN: Analytic Aesthetics

·         STOLNITZ: Aesthetics and Philosophy of Art Criticism

·         AMMONDT: Teatterista valkokankaalle

Kirjallisuuspsykologia ja psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus

·         BLOOM: The Anxiety of Influence

·         BROOKS: Reading for the Plot

·         GALLOP: Reading Lacan

·         GUNN: Psycho-analysis and Fiction

·         KRISTEVA: Histoires d'amour (myös englanniksi)

·         KRISTEVA: Puhuva subjekti

·         Kurzweil-Phillips (ed.), LITERATURE AND PSYCHOANALYSIS

·         MOI: The Kristeva Reader

·         Natoli (ed.), PSYCHOLOGICAL PERS-PECTIVES ON LITERATURE

·         SALBER: Literaturpsychologie

·         WRIGHT: Psychoanalytic Criticism

Kirjallisuuden sosiologia ja sosiologinen kirjallisuudentutkimus

·         BAHTIN: François Rabelais - keskiajan ja renessanssin nauru

·         BRADBURY: The Social Context of Modern English Literature

·         HAUSER: Kunst und Gesellschaft (myös ruotsiksi)

·         MORETTI: Signs Taken for Wonders

·         BÜRGER: Vermittlung-Rezeption-Funktion

·         EAGLETON: Marxism and Literary Criticism (2nd ed.)

·         JAMESON: The Political Unconscious

·         JAMESON: Marxism and Form

·         LUNN: Marxism and Modernism

·         WILLIAMS: Marxismi, kulttuuri ja kirjallisuus

Fenomenologia ja hermeneutiikka

·         Bennett (ed.), READERS AND READING

·         FISH: Is there a text in this class?

·         FREUND: The Return of the Reader

·         ECO: The Role of The Reader

·         INGARDEN: Das literarische Kunstwerk

·         ISER: Der implizite Leser

·         JAUSS: Toward an Aesthetic of Reception

·         JAUSS: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik

Narratologia, semiotiikka ja strukturalismi

·         CULLER: Structuralist Poetics

·         ELAM: Semiotics of Theatre and Drama

·         Innis (ed.), SEMIOTICS: AN INTRODUCTORY ANTHOLOGY

·         LOTMAN: Die Struktur literarischer Texte

·         RIFFATERRE: Semiotics of Poetry

·         SCHLEIFER, A.D: Greimas and the Nature of Meaning

·         ABBOT: The Cambridge Introduction to Narrative

·         CHATMAN: Coming to Terms

·         BROOKE-ROSE: Stories, Theories & Things

·         COSTE: Narrative as Communication

·         CHAMBERS: Story and Situation

·         GENETTE: Fiction et Diction (myös englanniksi)

·         HOCHMAN: Character in Literature

·         JAHN: Narratology

·         FLUDERNIK: Towards a 'Natural' Narratology

·         MILLER: Ariadne's Thread

·         TAMMI: Kertova teksti

·         COHN: Fiktion mieli

Jälkistrukturalismi

·         BARTHES: Tekijän kuolema, tekstin syntymä

·         BLOOM et al: Deconstruction and Criticism

·         CALINESCU - FOKKEMA: Exploring Postmodernism

·         COHN: Transparent Minds

·         CULLER: On Deconstruction

·         DE MAN: Resistance to Theory

·         DERRIDA: Acts of Literature

·         DERRIDA: Of Grammatology

·         DOCHERTY: Reading (Absent) Character

·         FALCK: Myth, Truth and Literature

·         FOKKEMA-BERTENS: Approaching Postmodernism

·         HASSAN: The Postmodernist Turn

·         HUTCHEON: A Poetics of Postmodernism

·         HUTCHEON: Irony's Edge

·         LYOTARD: Le Postmoderne expliqué aux enfants

·         McHALE: Constructing Postmodernism

·         McHALE: Postmodernist Fiction

·         ROSE: Parody: Ancient, Modern and Postmodern

·         ROSE, Parody/Metafiction

Feministinen kirjallisuudentutkimus

teoksesta Showalter (ed.) THE NEW FEMINIST CRITICISM ESSAYS ON WOMEN, LITERATURE AND THEORY artikkelit:

·         KOLODNY: "A Map for Rereading"

·         SHOWALTER: "Toward a Fe-minist Poetics"

·         SHOWALTER: "Feminist Criticism in the Wilderness";

teoksesta Miller (ed.), THE POETICS OF GENDER artikkeli

·         GILBERT - GUBAR, "Tradition and the Female Talent"

teoksesta Moi (ed.), THE FRENCH FEMINIST THOUGHT artikkelit:

·         DE BEAUVOIR: "Women and Creativity"

·         KRISTEVA: "Talking about Polylogue"

·         IRIGARAY: "Sexual Difference"

·         LE DOEUFF: "Women and Philosophy"

·         Eagleton (ed.), FEMINIST LITERARY CRITICISM

Kognitiivinen kirjallisuudentutkimus

·         BABUTS: The Dynamics of the Metaphoric Field

·         TSUR: Toward the Theory of Cognitive Poetics

·         JOHNSON: The Body in the Mind

·         LAKOFF-JOHNSON: Metaphors We Live by

·         LAKOFF-TURNER: More than Cool Reason

·         HOBBS: Literature and Cognition

·         KAJANNES: Maisema ulkona ja sisällä on sama

·         Kajannes-KirstinÄ (toim.), KIRJALLISUUS, KIELI JA KOGNITIO

Argumentaatio, retoriikka, diskurssit ja vaikuttaminen

Suositellaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi suuntautuville.

·         LEITH - MYERSON, The Power of Address. Explorations in Rhetoric; VICKERS, In Defense of Rhetoric.


Kirjallisuuden virtaukset

Kotimainen kirjallisuus

Valitaan teoksia, joita ei ole suoritettu aiemmin. Perehdytään kahteen tutkielman aiheeseen liittyvään virta-ukseen, joista toinen voi olla yleiseltä linjalta.

1. Realismi ja naturalismi

·         MINNA CANTH: Kovan onnen lapsia; Hanna; Kauppa-Lopo; Työmiehen vaimo

·         JUHANI AHO: Maailman murjoma; Panu; Papin tytär; Kevät ja takatalvi

·         TEUVO PAKKALA: Vaaralla; Elsa; Lapsia

·         ARVID JÄRNEFELT: Isänmaa; Veneh'ojalaiset; Maaemon lapsia; Vanhempieni romaani

·         SANTERI ALKIO: Puukkojunkkarit; Murtavia voimia

·         KAUPPIS-HEIKKI: Viija

·         KAARLO KRAMSU: Runoelmia

·         ILMARI KIANTO: Punainen viiva; Ryysyrannan Jooseppi

·         JOEL LEHTONEN: Rakastunut rampa; Kuolleet omenapuut; Putkinotko

·         MAIJU LASSILA: Tulitikkuja lainaamassa; Liika viisas; Pirttipohjalaiset; Kuolleista herännyt

·         MARIA JOTUNI: Arkielämää; Rakkautta; Kun on tunteet

2. Symbolismi

·         EINO LEINO: Tuonelan Joutsen; Halla; Juhana Herttuan ja Catharina Jagellonican lauluja; Alla kasvon kaikkival-lan

·         JOEL LEHTONEN: Mataleena; Paholaisen viulu; Villi

·         AINO KALLAS: Lähtevien laivojen kaupunki; Reigin pappi; Sudenmorsian; Lauluja ja ballaadeja

·         MAILA TALVIO: Pimeänpirtin hävitys; Kurjet; Kirkonkello

·         VOLTER KILPI: Bathseba; Parsifal; Antinous

·         L. ONERVA: Mirdja; Sekasointuja

·         LARIN-KYÖSTI: Balladeja

·         EINARI VUORELA: Korpirastas

·         JUHANI SILJO: Runoja; Maan puoleen; Selvään veteen

·         V.A. KOSKENNIEMI: Runoja; Hiilivalkea; Elegioja

·         OTTO MANNINEN: Säkeitä I-II; Virrantyven

3. 1920-luvun ruotsinkieliset modernistit

·         EDITH SÖDERGRAN: Dikter

·         ELMER DIKTONIUS: Min dikt; Harda sänger; Janne Kuutio

·         HENRY PARLAND: Idealrealisation

·         HAGAR OLSSON: Arbetare in natten (esseitä); Chitambo

·         GUNNAR BJÖRLING: Vilande dag

·         RABBE ENCKELL: Landskapet med den dubbla skuggan

·         KERSTIN SÖDERHOLM: Röster ur tingen

·         BARBRO MÖRNE: Tystnadens spär

·         L.A. SALAVA: Underlig tid

4. Tulenkantajat ja 1920-luku

·         KATRI VALA: Sininen ovi

·         UUNO KAILAS: Runot (valikoima)

·         YRJÖ JYLHÄ: Ruoskan jäljet

·         KAARLO SARKIA: Velka elämälle; Kohtalon vaaka

·         P. MUSTAPÄÄ: Laulu ihanista silmistä; Laulu vaakalinnusta

·         ELINA VAARA: Valitut runot

·         LAURI VILJANEN: Merkkivaloja

·         OLAVI PAAVOLAINEN: Nykyaikaa etsimässä; Lähtö ja loitsu

·         MIKA WALTARI: Suuri illusioni; Yksinäisen miehen juna

·         UNTO SEPPÄNEN: Huvila meren rannalla

·         ARVI KIVIMAA: Katu nousee taivaaseen

5. Kiila ja 1930-luku

·         ARVO TURTIAINEN: Muutos; Tie pilven alta

·         VILJO KAJAVA: Hyvästi muuttolintu; Luomiskuut; Hyvä on meri

·         ELVI SINERVO: Runo Söörnäisistä; Viljami Vaihdokas; Toveri, älä petä

·         HELVI HÄMÄLÄINEN: Katuojan vettä; Säädyllinen murhenäytelmä

·         IRJA SALLA: Unissakävijä

·         ELINA VAARA: Kohtalon viulu

·         IIRIS UURTO: Ruumiin viisaus

·         ANJA VAMMELVUO: Auringon tytär

·         JARNO PENNANEN: Rivit (kootut runot)

·         PENTTI HAANPÄÄ: Isännät ja isäntien varjot; Noitaympyrä; Jutut (valitut novellit)

6. Lyriikan modernismi

·         PAAVO HAAVIKKO: Tiet etäisyyksiin; Lehdet lehtiä; Synnyinmaa; Talvipalatsi

·         EEVA-LIISA MANNER: Tämä matka; Niin vaihtuivat vuoden ajat; Kirjoitettu kivi; Jos suru savuaisi

·         TUOMAS ANHAVA: Runoja 1955; 36 runoa; Runoja 1961

·         HELVI JUVONEN: Kääpiöpuu; Kuningas Kultatakki; Sanantuoja

·         MARJA-LIISA VARTIO: Häät; Seppele; Maan ja veden välillä

·         LASSE HEIKKILÄ: Miekkalintu; Paatos ja lyyra; Unet ja Medeia

·         AILA MERILUOTO: Sairas tyttö tanssii; Pahat unet; Portaat

·         LAURI VIITA: Kukunor; Käppyräinen; Suutarikin suuri viisas

·         KIRSI KUNNAS: Villiomenapuu; Tuuli nousee; Vaeltanut

·         LASSI NUMMI: Vuoripaimen; Kuusimittaa ja muita säkeitä; Matkalla niityn yli

7. Proosan modernismi

·         VOLTER KILPI: Alastalon salissa I-II; Kirkolle

·         JORMA KORPELA: Martinmaa, mieshenkilö; Tohtori Finckelman; Tunnustus

·         ANTTI HYRY: Maantieltä hän lähti; Kevättä ja syksyä; Kotona; Junamatkan kuvaus

·         PENTTI HOLAPPA: Muodonmuutoksia; Tinaa; Yksinäiset

·         LASSI NUMMI: Maisema; Ristikot

·         MARJA-LIISA VARTIO: Kaikki naiset näkevät unia; Se on sitten kevät; Mies kuin mies, tyttö kuin tyttö; Hänen olivat linnut

·         VEIJO MERI: Ettei maa viheriöisi; Manillaköysi; Sujut; Yhden yön tarinat

·         PAAVO HAAVIKKO: Yksityisiä asioita; Toinen taivas ja maa; Vuodet; Lasi Claudius Civiliksen salaliittolaisten pöy-dällä

·         JUHA MANNERKORPI: Matkalippuja kaikkiin juniin; Jyrsijät; Jälkikuva

·         MARKO TAPIO: Aapo Heiskasen viikatetanssi; Arktinen hysteria I-II

8. Dokumentaarinen tai yhteiskunnallinen kirjallisuus

·         MARJA-LEENA MIKKOLA: Naisia; Tyttö kuin kitara; Etsikko

·         AULIKKI OKSANEN: Tykkimiehen syli; Näin syntyy kyyneleet; Isosisko ja pikkuveli

·         ARVO SALO: Lapualaisooppera

·         MATTI ROSSI: Näytelmän henkilöt; Tilaisuus; Käännekohta; Agitprop

·         ANU KAIPAINEN: Arkkienkeli Oulussa; Magdaleena ja maailman lapset; On neidolla punapaula

·         VÄINÖ LINNA: Päämäärä; Täällä pohjantähden alla I-III

·         PAAVO RINTALA: Sissiluutnantti; Jumala on kauneus; Leningradin kohtalonsinfonia

·         LAURI VIITA: Moreeni

·         HANNU SALAMA: Siinä näkijä missä tekijä; Finlandia-sarja

·         KERTTU-KAARINA SUOSALMI: Jumalan pieni soturi; Hyvin toimeentulevat ihmiset; Onnen metsämies

·         LEO KALERVO: Pyörille rakennettu; Pelivara; Kiinnitys menneeseen

·         ALPO RUUTH: Kämppä; Kotimaa; Kallion kundi ei kuole

·         LASSI SINKKONEN: Sumuruisku; Solveigin laulu; Solveig ja Jussi

·         SAMULI PARONEN: Kuolismaantie; Kaivos; Tämä on huone 8

·         CHRISTER KIHLMAN: Den blå modern; Madeleine; Den dyre prins

·         PIRKKO SAISIO: Elämänmeno; Betoniyö; Kainin tytär

·         EEVA JOENPELTO: Lohja-sarfa

·         ANTTI TUURI: Joki virtaa läpi kaupungin; Novellit; Pohjanmaa; Talvisota

·         KEIJO SIEKKINEN: Äidin hauta; Kuusitoistamiehinen pyramidi; Papin poika ja pappi

9. Regionalismi ja maaseudun kuvaus

·         TIMO K. MUKKA: Maa on syntinen laulu; Tabu; Laulu Sipirfan lapsista; Ja kesän heinä kuolee

·         NILS-ASLAK VALKEAPÄÄ: Kevään yöt niin valoisat; Aurinko, isäni

·         SEPPO LAPPALAINEN: Tonkkakuninkaat; Miljoonamiesten suku; Maailmanrannan reilut

·         HEIKKI TURUNEN: Simpauttaja; Joensuun Elli; Kivenpyörittäjän kylä

·         LAURI LESKINEN: Kirkkaus liki varjoa; Läpikäytävä; Kunniakuja

·         KALLE PÄÄTALO: 1 teos Koillismaa- ja Iijoki-sarjoista

·         EINO SÄISÄ: 1 teos sarjasta Kukkivan roudan maat

·         JOUKO PUHAKKA: Hyvästi Mansikki!

·         HEIKKI LOUNAJA: Kurjet palaavat; Tämä päivä; Vihreän kullan maa

·         MATTI PULKKINEN: Ja pesäpuu itki

·         VEIKKO HUOVINEN: Havukka-ahon ajattelija; Lampaansyöjät; Rauhanpiippu; Vapaita suhteita (valitut erikoiset)

10. Populaarikirjallisuus

·         ARTO PAASILINNA: Ulvova mylläri; Jäniksen vuosi; Volomari Volotisen ensimmäinen vaimo

·         LAILA HIETAMIES: Valamon yksinäinen; Valkeat yöt; Jäiden soitto

·         KAARI UTRIO: Rautalilja; Vendela; Ruma kreivitär

·         JUHA RUUSUVUORI: Kaniikki Lupus; Majuri Max; Lemminkäisen laulu

·         MAURI SARIOLA: Laukausten hinta; Viiden tien risteys; Ukkotuomarin viimeinen juttu

·         NIILO LAUTTAMUS: Vieraan kypärän alla

·         EEVA TENHUNEN: Mustat kalat; Kuolema savolaiseen tapaan

·         PENTTI KIRSTILÄ: Jäähyväiset presidentille; Isku suoneen

·         REIJO MÄKI: Kuoleman kapellimestari; Pimeyden tango; Pitkä lounas

·         LEENA LEHTOLAINEN: Harmin paikka; Kuolemanspiraali; Kun luulit unohtaneesi

·         MATTI YRJÄNÄ JOENSUU: Harjunpää ja rakkauden nälkä; Harjunpää ja poliisin poika; Harjunpää ja kiusantekijät

·         ILKKA REMES: Pääkallokehrääjä; Pedon syleily; Karjalan lunnaat

·         BORIS HURTTA: Lumen tuloa ei voi estää

·         KARI NENONEN: Ken kuolleita kutsuu

11. Nykylyriikka

·         BO CARPELAN: Som en dunkel vanne; Den svala dagen; I de mörka rummen, i den ljusa

·         RISTO AHTI: Talvi on harha; Lintujen planeetta; Valitse minut; Iloiset harhaopit;

·         PAAVO HAAVIKKO: Puolustuspuhe (Ihmisen ääni-sarja); Viiniä, kirjoitusta; Talvirunoja; Prosperon runot

·         MIRKKA REKOLA: Ilo ja epäsymmetria; Maailmat lumen vesistöissä; Tuoreessa muistissa kevät; Kuka lukee kanssasi

·         MARKKU ENVALL: Samurai nukkuu; Uni palaa rikospaikalle; Kivestä, valosta ja hyvästä teoriasta

·         PENTTI SAARITSA: Pakenevat merkit; Tritonus; Taivaan ja maan ero; Oltava on

·         VÄINÖ KIRSTINÄ: Puhetta; Luonnollinen tanssi; Pitkän tähtäyksen LSD-suunnitelma; Elämä ilman sijaista

·         KARI ARONPURO: Aperitiff - avoin kaupunki; Lokomonyliopisto; Kirjaimet tulevat; Rihmasto

·         KALEVI SEILONEN: Tosiasioita minusta; Suomalaisia runoja; Ilman valloitus; Neljä vallankumousta

·         SIRKKA TURKKA: Huone avaruudessa; Mies joka rakasti vaimoaan liikaa; Tule takaisin, pikku Sheba; Nousevan auringon talo

·         RAAKEL LIEHU: Savikielellä minä ylistän; Gammayökkönen; Kubisseja; Skorpionin sydän

·         RISTO RASA: Metsän seinä on vain vihreä ovi; Kulkurivarpunen; Taivasalla

·         JYRKI PELLINEN: Kuuskajaskari; Minä kirjoitan maljasta joka oli hidas; Ei ilman tätä

·         ARTO MELLERI: Schlaageriseppele; Ilmalaiva "Italia"; Kuningatar Hysteria; Elävien kirjoissa

12. Myöhäis- ja postmodernistinen proosa

·         HANS SELO: Diiva; Pilvihipiäinen

·         MARKKU LAHTELA: Sirkus; Hallitsija

·         DAN STEINBOCK: Yö

·         PAAVO HAAVIKKO: Barr-niminen mies; Naismetsä; Fleurin koulusyksy

·         MATTI PULKKINEN: Romaanihenkilön kuolema; Ehdotus rakkausromaaniksi

·         LEENA KROHN: Donna Quijote ja muita kaupunkilaisia; Tainaron; Matemaattisia olioita tai jaettuja unia; Pereat Mundus

·         JYRKI KIISKINEN: Suomies; Kaamos

·         ROSA LIKSOM: Unohdettu vartti; Tyhjän tien paratiisit, BamaLama; Kreisland

·         MARKKU ESKELINEN: Nonstop; Semtext; Interface, eli 800 surmanluotia

·         MARIAANA JÄNTTI: Amorfiaana

·         PÄIVI PERTTULA: Suhdetta

·         ANTERO VIINIKAINEN: Joen kylä; Aleksis Kivi ja Serbian prinsessa; Iberian kuvat

Teoria- ja taustakirjallisuutta kotimaisen kirjallisuuden virtauksiin

Ohjeellinen luettelo - teokset ja artikkelit painotuksineen valikoidaan ja sovitaan tentaattorin kanssa.

1. Realismi ja naturalismi

·         AUERBACH: Mimesis. Todellisuudenkuvaus länsimaisessa kirjallisuudessa, (l992)

·         Furst (ed.), REALISM.{1992)

·         HUHTALA: Kuu torpparin aurinko. Torppari-aihe suomalaisessa kaunokirjallisuudessa. (1981)

·         HYPEN: "Yhtä varmaa kuin että kevättä seuraa kesä... Juhani Ahon Kevät ja Takatalvi modemisaatioteokse-na." Teoksessa Nykyajan kynnyksellä. Kirjoituksia suomalaisen kirjallisuuden modernisaatiosta. (Turun yli-opisto) (1993)

·         KUNNAS: Kansalaissodan kirjalliset rintamat. (1976)

·         LAPPALAINEN: "Uhattu koti. Kodin ja perheen murtumia 1800-luvun realistisessa kirjallisuudessa." Teoksessa Paikkoja ja tiloja. (1998)

·         LAPPALAINEN: Koti, kansoja maailman tahraava lika. Näkökulmia 1880-ja 1890-luvun kirjallisuuteen (2000)

·         Lappalainen (toim.), UUDESSA VALOSSA. KIRJOITUKSIA REALISMIN KYSYMYKSESTÄ. (1998)

·         ROJOLA: "Moderni elämä ja maskuliinisuuden kriisi." Teoksessa Nykyajan kynnyksellä. Kirjoituksia suomalaisen kirjallisuuden modenisaatiosta. (1993)

·         SYVÄOJA: "Suomen tulevaisuuden näen." Nationalistinen traditio autonomian ajan historiallisessa romaanissa ja novellissa. (1998)

·         TIIRAKARI: Taistelevat lukumallit: Minna Canthin teosten vastaanottoani)

·         TURUNEN: "Se toinen traditio? Maiju Lassilan, Joel Lehtosen ja Veijo Meren teokset kansallisen realismin vas-tapainona". Teoksessa Vaihtuva muoto. Tutkielmia suomalaisen romaanin historiasta. (1992)

2. Symbolismi

·         AHLUND: Medusas huvud: dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa.(1994)

·         KUNNAS: Mielikuvien taistelu. Psykologinen aatetausta Eino Leinon tuotannossa (l972)

·         LAITINEN: Aino Kallas 1897-1921: tutkimus hänen tuotantonsa päälinjoista ja taustasta. (1995)

·         LYYTIKÄINEN: Narkissos ja sfinksi. Minä ja Toinen vuosisadanvaihteen kirjallisuudessa. (1997)

·         Lyytikäinen (toim.), DEKADENSSI VUOSISADAN VAIHTEEN TAITEESSA JA KIRJALLISUUDESSA.(1998)

·         Lyytikäinen & Kalliokoski & Kantokorpi (toim.): KATSOMUKSEN IHANUUS: KIRJOITUKSIA VUOSISADAN VAIHTEEN TAITEISTA.(1996)

·         ROJOLA: "Moderni elämä ja maskuliinisuuden kriisi." Teoksessa Nykyajan kynnyksellä. Kirjoituksia suomalaisen kirjallisuuden modernisaatiosta. (1993)

3. 1920-luvun ruotsinkieliset modernistit

·         ALHONIEMI: "Minuus modernisoituu. Rabbe Enckellin Landskapet med den dubbia skuggan." Teoksessa Tut-kielmia suomalaisesta modernismista. (1990)

·         HAAPALA: Artikkeli Edith Södergranista. Teoksessa Satimen hirmuretket. Kahdeksan kirjoitusta kotimaisesta kirjallisuudesta.

·         HOLMSTRÖM: Hagar Olsson och den öppna horisonten: liv och diktning 1920-1945. (1993)

·         LILLQVIST: Avgrund ochparadis. Studieri den estetiska idealismens litterära tradition med särskild hänsyn tili Edith Södergran. (2001)

·         KARKAMA: "Elmer Diktonius, eurooppalainen avantgardisti." Teoksessa Vampyyrinainen ja Kenkkuinniemen sauna. Suomalainen kaksikymmenluku ja modernin mahdollisuus. (1992)

·         WITT-BRATTSTRÖM: Edithsjag. Edith Södergran och modemismens födelse. (1997)

4. Tulenkantajat ja 1920-luku

·         HAPULI: Nykyajan sininen kukka. Olavi Paavolainen ja nykyaika.

·         LAPPALAINEN: "Koko Euroopalle sa kättä annat." Tulenkantajien kosmopoliittisuus ja sen yhteys modernismiin. Teoksessa Tutkielmia suomalaisesta modernismista. (1990)

·         LASSILA: Uuden aikakauden runous. Ekspressionistinen tematiikka 1910-ja 1920-lukujen suomenkielisessä lyriikassa. (1987)

·         PALMGREN: Kaupunki ja tekniikka Suomen kirjallisuudessa: kuvauslinjoja ennen ja jälkeen Tulenkantajien.

·         SAARENHEIMO: Tulenkantajat: Ryhmän vaiheita ja kirjallisia teemoja 1920-luvulla.

·         SAARENHEIMO: Elina Vaara. Lumotusta prinsessasta itkuvirsien laulajaksi. (2001)

·         TAKALA: "Tulenkantajien proosa ja kirjallisuushistorioiden modernismikäsitykset." Sananjalka 33.(1991)

·         VIITANEN: "Synnintunnon tuolla puolen. Rakkauden teema Katri Valan runokokoelmassa Sininen ovi". Teok-sessa Päähenkilönä nainen. Esseitä naiskirjallisuuden tutkimuksesta. (1989)

5. Kiila ja 1930-luku

·         KOIVISTO: Leipää huudamme ja kiviä annetaan: Pentti Haanpään 30-luvun teosten kytkentöjä aikansa diskurs-seihin, todellisuuteen ja Raamattuun.

·         LILJA: Kaunis ja ruma Noitaympyrässä. Pentti Haanpään estetiikkaa. (1988)

·         SALLAMAA: Kansanrintaman valo. Kirjailijaryhmä Kiilan maailmankatsomus ja esteettinen ohjelma vuosina 1933-1943. (1994)

·         SALLAMAA: "Kiilan viisiottelu 1940-luvun kentällä." Teoksessa 40-luku. Kirjoituksia 1940-luvun kirjallisuudesta ja kulttuurista. (1998)

·         SPINKKILÄ: Elämän pitäisi olla toisenlaista. Iris Uurto ja sukupuolten sota (2000)

6. Lyriikan modernismi

·         ENWALD: Kaiken liikkeessä lepo. Monihahmotteisuus Mirkka Rekolan runoudessa. (1997)

·         HAKALA: Kristillinen elämänkatsomus ja modernismin ihanteet. Niilo Rauhalan lyriikan tarkastelua.(1999)

·         Hökkä (toim.), OI RUNOUS: ROMANTIIKAN JA MODERNISMIN RUNOUSKÄSITYKSIÄ.(2000)

·         HÖKKÄ: Mullan kirjoitusta, auringon savua. Näkökulmia Eeva-Liisa Mannerin runouteen ja sen modernisuu-teen.(1991)

·         KANTOLA: Tanssi yöhön, pimeään. Gnostilaiset teemat Pentti Saarikosken Tiamia-sarjassa.(1998)

·         KAUNONEN: Sanojen palatsi. Puhujan määrittelyjä teoskokonaisuuden hahmotus Paavo Haavikon Talvipalat-sissa. (2001)

·         KUNNAS: Muodon vallankumous. Modernismin tulo suomenkieliseen lyriikkaan 1945-1959. (1981)

·         LIUKKONEN: Kuultava hiljaisuus. Tuomas Anhavan lyriikasta.

·         Sala (toim.), TANSSILAULU. TEITÄ AALE TYNNIN RUNOUTEEN. (1993)

·         VIIKARI: "Ei kenenkään maa. 1950-luvun tropologiaa." Teoksessa Avoin ja suljettu. Kirjoituksia 1950-luvusta suomalaisessa kulttuurissa. (1992)

7. Proosan modernismi

·         KAJANNES: "Maisema sisällä ja ulkona on sama." Kongnitioanalyyttinen tutkimus Lassi Nummen proosasta. (1997)

·         LAAKSONEN: "Modernin subjektin etsintä Jorma Korpelan romaanissa Tohtori Finckelmann. Ihmiskurjan ker-tomus." Teoksessa Nykyajan kynnyksellä. Kirjoituksia suomalaisen kirjallisuuden modernisaatiosta. (1993)

·         MAKKONEN: Romaani katsoo peiliin. Mise en abyme -rakenteet ja tekstienvälisyys Marko Tapion Aapo Heiska-sen viikatetanssissa. (1991)

·         MAKKONEN: "Kokeilijoita ja sivullisia. Näkökulmia 1950-luvun proosaan." Teoksessa Avoinja suljettu. Kirjoituk-sia 1950-luvusta suomalaisessa kulttuurissa. (1992)

·         NIEMI: Modernia muotoa etsimässä. Suomalaisen proosan modernismin juurilla. (1994)

·         NIEMI: Proosan murros. Kertovan kirjallisuuden modernisoituminen Suomessa 1940-luvulta 1960-luvulle. (1995)

·         RIIKONEN: "Alventista Alventtiin. Aika ja historia Volter Kilven Kirkolle -romaanissa." Teoksessa Vaihtuva muo-to. Tutkielmia suomalaisen romaanin historiasta. (1992)

·         ROJOLA: Varmuuden vuoksi. Modernin representaatio Volter Kilven Saaristosarjassa. (1995)

·         SALIN: Hullua hurskaampi. Ironinen kahdentuminen Jorma Korpelan romaanituotannossa. (2002)

·         VIIKARI: "Ei kenenkään maa. 1950-luvun tropologiaa." Teoksessa Avoin ja suljettu. Kirjoituksia 1950-luvusta suomalaisessa kulttuurissa. (1992)

8. Dokumentaarinen tai yhteiskunnallinen kirjallisuus

·         ALHONIEMI: "Tähän on tultu. Christer Kihlmanin proosateos Pä drift i förlustens landskap". Teoksessa Paikkoja ja tiloja suomalaisessa kirjallisuudessa. (1998)

·         KARKAMA: "Pasi Harvala, aikansa sankari. Hannu Salaman Pasi Harvalan tarina I-II -romaani vastauksena ajan haasteisiin." Teoksessa Vaihtuva muoto. Tutkielmia suomalaisen romaanin historiasta. (1992)

·         NUMMI: Jalon kansan parhaat voimat. Kansalliset kuvat ja Väinö Linnan romaanit Tuntematon sotilas ja Tääl-lä Pohjantähden alla. (1993)

·         SIPILÄ: Maa luja, taivas korkia. Antti Tuurin Pohjanmaa-sarja. (2002)

9. Regionalismi ja maaseudun kuvaus

·         LEHTOLA: "Saamelaiskirjallisuus vanhan ja uuden risteyksessä." Teoksessa Marginalia ja kirjallisuus. (1995)

·         MÄKELÄ: "Groteskin ja subliimin vuoropuhelu Timo K. Mukan Kyyhkyssä ja unikossa". Teoksessa Subliimi, groteski, ironia. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 52.(1999)

·         NIKKI: "Suomen poika pellollansa." Talonpojan kuva suomalaisessa kertomakirjallisuudessa. (1991)

·         LIUKKONEN: Veikko Huovinen. Kertoja, veitikka, toisinajattelija. (1997)

·         SOIKKELI: "Rakkauden maisemassa. Pastoraalin mythos Heikki Turusen Korvenraivaaja-sarjassa miestutkimuk-sen näkökulmasta". Teoksessa Paikkoja ja tiloja suomalaisessa kirjallisuudessa. (1998)

10. Populaarikirjallisuus

·         IJÄS: "Suomalainen tieteiskirjallisuus." Teoksessa Science Fiction. (1990)

·         JUUTILA: "Viehkeintä viihdettä ja totisinta totta. 1990-luvun historiallisen romaanin piirteitä." Teoksessa Kurit-tomat kuvitelmat. Johdatus 1990-luvun kotimaiseen kirjallisuuteen. (2002)

·         KUKKOLA: Hornanlinnan perilliset. 70 vuotta suomalaista salapoliisikirjallisuutta. (1980)

·         LAPPALAINEN: "Kun dekkareista tuli hovikelpoisia." Teoksessa Kurittomat kuvitelmat. Johdatus 1990-luvun kotimaiseen kirjallisuuteen. (2002)

·         PYRHÖNEN: Murder from an Academic Angle. An Introduction to the Study of of the Detective Narrative (Co-lumbia: Camden House.) (1994)

11. Nykylyriikka

·         KAINULAINEN: Kurittomat kuvat. Näkökulma 1990-luvun turkulaiseen runouselämään. Teoksessa Kurittomat kuvitelmat. Johdatus 1990-luvun kotimaiseen kirjallisuuteen. (2002)

·         NIEMI: "1980-luvun uuden lyriikan piirteitä." Teoksessa Hevosensulkia. 1980-luvun suomalaisen kirjallisuuden tilanteita. (1991)

12. Myöhäis- ja postmodernistinen proosa

·         ARMINEN: "Jälkimodernin jälkiä." Teoksessa Hevosensulkia. 1980-luvun suomalaisen kirjallisuuden tilanteita. (1991)

·         HAKKARAINEN: "Kohti marginaalista subjektia. Nainen minäkertojana 1980-luvun suomalaisessa romaanissa." Teoksessa Vaihtuva muoto. Tutkielmia suomalaisen romaanin historiasta.{1992).

·         HOSIAISLUOMA: "Nykyproosan monet maailmankuvat." Teoksessa Hevosensulkia. 1980-luvun suomalaisen kirjallisuuden tilanteita. (1991)

·         IHANUS: "Kertomus, syntymä ja psykohistoria. Välähdyksiä Matti Pulkkisen tuotannosta." Teoksessa Muodotonta menoa. Kirjoituksia nykykirjallisuudesta. (1997)

·         KANTOKORPI: "Kymppi juksauksessa. Rosa Liksomia lukiessa." Teoksessa Muodotonta menoa. Kirjoituksia nykykirjallisuudesta. (1997)

·         LYYTIKÄINEN: "Toinen tapa nähdä. Leena Krohnin todellisuudet." Teoksessa Muodotonta menoa. Kirjoituksia nykykirjallisuudesta. (1997)

·         NEVALA: "Modernista postmoderniin? Mitä suomalaiselle romaanille tapahtui 1980-luvulla?". Teoksessa Vaihtuva muoto. Tutkielmia suomalaisen romaanin historiasta. (1992).

·         ROJOLA: "Kotelokehto ja uusi identiteetti". Teoksessa Identiteettiongelmia suomalaisessa kirjallisuudessa (1995)

Yleinen kirjallisuus

a) Kirjallisuushistoriaa käsitteleviä teoksia

·         PEYRE: Qu'est-ce que le classicisme?

·         WATT: The Rise of the Novel Studies in Defoe, Richardson and Fielding

·         AIDAN DAY: Romanticism

·         DE MAN: The Rhetoric of Romanticism

·         ROY PASCAL: From Naturalism to Expressonism

·         JM FORSTER: Aspects of the Novel

·         JEFFERSON: The Nouveau roman and the Poetics of Fiction

·         Weisgerber (ed), LES AVANT-GARDES LITTÉRAIRES AU XXE SIÈCLE

·         ALBÉRÈS: Histoire du roman moderne

·         WELLEK: Concepts of Criticism

b) Kirjallisuuden teoriaa, filosofiaa tai hermeneutiikkaa käsiteleviä teoksia

·         DE MAN: Allegories of Reading

·         EDMUNDSON: Literature against Philosophy

·         GADAMER: Wahrheit und Methode

·         GADAMER: Hermeneutiikka. Ymmärtäminen tieteissä ja filosofiassa

·         HEIDEGGER: Taideteoksen alkuperä

·         KIVY: Essays on the History of Aesthetics

·         LAMARQUE-OLSEN: Truth, Fiction and Literature

·         PALMER: Hermeneutics

·         MUKAROVSKY: The Word and Verbal Art

·         RICOEUR: De l'interprétation. Essai sur Freud

·         ROY: Three Faces of Hermeneutics

Oheiskirjallisuudeksi suositellaan

Tyylihistoriaa käsitteleviä teoksia

Critical Idiom -sarjassa ilmestyneitä taustateoksia

·         BIGSBY: Dada and Surrealism

·         CHADWICK: Symbolism

·         DAY: Romanticism

·         FAULKNER: Modernism

·         FURST: Romanticism

·         FURST & SKRINE: Naturalism

·         FURNESS: Expressionism

·         GRANT: Realism

·         HINCHLIFFE: The Absurd

·         SECRETAN: Classicism

 

Lajiteoriaa käsitteleviä teoksia

Critical Idiom -sarjassa ilmestyneitä taustateoksia

·         FRASER: Metre, Rhyme and Free Verse

·         FULLER: The Sonnet

·         HIRST: Comedy of Manners

·         LEECH: Tragedy

·         LUCAS: Tragedy

·         MERCHANT: The Epic

·         MERCHANT: Comedy

 

YLEISEUROOPPALAINEN MODERNI/POSTMODERNI KIRJALLISUUS

1. Modernismin suuntia

Taustateoksia

·         teoksesta Ranska Euroopassa (toim. Anne Mäkipelto ja Outi Merisalo) artikkeli: TARMO KUNNAS: "Ranska - modernismin kehto."

·         BRADBURY-MAC FARLANE: Modernism

·         Janet Garton (ed.), FACETS OF EUROPEAN MODERNISM

·         Ellman-Feidelson Jr. (ed), THE MODERN TRADITION

a) Symbolismi

Taustateoksia

·         MARCEL RAYMOND: From Baudelaire to Surrealism (s.1 - 213)

·         C.M. BOWRA: The Heritage of Symbolism

·         A.G. LEHMANN: The Symbolist Aesthetic in France 1885 - 1895.

b) Surrealismi

Taustateoksia

·         TIMO KAITARO: Runous, raivo, rakkaus. Johdatus surrealismiin

·         MAURICE NADEAU: The History of surrealism

·         MARCEL RAYMOND: From Symbolism to Surrealism (s. 215-356)

·         BOASE: The Poetry of France IV 1900-1965 (Johdanto s. 39 - 130).

c) Ekspressionismi

Taustateoksia

·         R.S. FURNESS: Expressionism

·         KARL-HEINZ BRINKMANN: Expressionismus - Internationale Forschung zu einem internationalen Phänomen; tai Vietta - Kemper: Expressionismus

·         STRINDBERG: Spöksonaten

·         WEDEKIND: Frühlings Erwachen

·         TOLLER: Hinkemann

·         BRECHT: Trommeln in der Nacht

d) Absurdi teatteri

Taustateoksia

·         ESSLIN: The Theatre of the Absurd

·         J.L.STYAN: Modern Drama in Theory and Practice.

2. Moderni romaani

·         BARNES: Nightwood

·         CÉLINE: Voyage au bout de la nuit; Mort à crédit

·         DOS PASSOS: Manhattan Transfer

·         DÖBLIN: Berlin Alexanderplatz

·         FAULKNER: The Sound and The Fury

·         GIDE: Les Faux- Monnayeurs

·         HAMSUN: Sult; Mysterier

·         JOYCE: Ulysses

·         KAFKA: Das Schloss

·         MUSIL: Der Mann ohne Eigenschaften

·         PROUST: Du Coté de chez Swann

·         SIMON: L'Herbe

·         SVEVO: La conscienza de Zeno

·         WOOLF: To the Lighthouse

3. Dokumenttiromaani ja -draama

·         BALDWIN: Fire Next Time

·         BÖLL: Gruppenbild mit Dame

·         CAPOTE: In Cold Blood

·         ENQVIST: Legionärerna

·         HOCHHUT: Der Stellvertreter

·         KIPPHARDT: In der Sache J.Robert Oppenheimer

·         KUZNETZOV: Babi Jar

·         LIDMAN: Gruva

·         MAILER: The Armies of the Night

·         SOLŽENITSYN: Elokuun neljästoista

·         WEISS: Die Verfolgung und die Ermordung Jean Paul Marats

4. Postmoderni kertomakirjallisuus

Taustateoksia

·         HUTCHEON: A Poetics of Postmodernism

·         ACKROYD: Hawksmoor

·         BARNES: Flaubert's Parrot

·         BARTH: The Floating Opera

·         BRADBURY: The History Man

·         CALVINO: Le città invisibili

·         COETZEE: Foe

·         DOCTOROW: Ragtime

·         ECO: Il nome della rosa

·         FINDLEY: Famous Last Words

·         FOWLES: The French Lieutenant's Woman

·         GARRÉTA: Sphinx

·         GRASS: Der Butt

·         KUNDERA: Naurun ja unohduksen kirja

·         PYNCHON: The Crying of Lot 49

·         RUSHDIE: Midnight's Children

·         SWIFT: Waterland

·         THOMAS: The White Hotel

·         VONNEGUT: Slaughterhouse-Five

·         WOLF: Kassandra

·         WOLFE: The Bonfire of Vanities

 

KIELIALUEITTAIN

5. Saksankielinen kertomakirjallisuus, lyriikka ja draama

Taustateoksia

·         VON VEGESACK: Inte bara Grass

·         BOA & REID: Critical Strategies. German Fiction in the Twentieth Century;

·         GARTEN: Modern German Drama.

Kirjailijoita

Bachmann, Benn, Böll, Dürrenmatt, Frisch, Grass, Handke, Hein, Hesse, Jünger, Lenz, Seghers, Wolf jne.

6. Ranskalainen kertomakirjallisuus, lyriikka ja draama

Taustateoksia

·         PEYRE: French Novelists of Today

·         BOASE: The Poetry of France. Volume IV 1900-1945

·         CLAUDE-EDMOND MAGNY: Histoire du roman français depuis 1918

·         Wolf-Dieter Lange(hrsg), FRANZÖSISCHE LITERATUR DER GEGENWART

Kirjailijoita

De Beauvoir, Le Clézio, Colette, Duras, Gide, Houllebecq, Mauriac, Nourissier, Robbe-Grillet, Sarraute, Si-mon, Tournier, Yourcenar, Adamov, Audiberti, Anouilh, Beckett, Camus, Claudel, Genet, Giraudoux, Ionesco, Montherlant jne.

7. Englantilainen kirjallisuus

Taustateoksia

·         Bergonzi (ed.), THE TWENTIETH CENTURY (Sphere of Literature in English Language,Volume 7)

·         KARL: A Reader's Guide to the Contemporary English Novel

Kirjailijoita

Bowen, Drabble, Durrel, Fowles, Golding, Greene, Huxley, Lawrence, Murdoch, Orwell, Wilson, Arden, Bond, Delaney, T.S.Eliot, Pinter, Shaffer, Stoppard, Wesker jne.

8. Pohjoisamerikkalainen kirjallisuus

Taustateoksia

·         KARL: American Fictions 1940 - 1980

·         TANNER: A City of Words. American Fiction 1950-1970

·         Holsti ja Vuorio (toim.), KANADAN KIRJALLISUUDEN VAIHEITA

Kirjailijoita

Auster, Barth, Beattie, Bellow, Burroughs, DeLillo, Ellison, Harrison, Heller, Janowitz, Keasey, Malamud, McNerney, Morrison, Oates, O'Connor, Phillips, Pynchon, Roth, Updike, Walker, Vonnegut Ashbery, Gings-berg, Giovanni, Lorde, Lowell, Plath, Rich, Roethke, Sexton, Warren, Williams, Atwood, Brosard, Cohen, Da-vies, Hébert, Lowry, Munro jne.

9. Latinalais-amerikkalainen kirjallisuus

Taustateoksia

·         FRANCO: An Introduction to Spanish-American Literature

·         CALLAGHER: Modern Latin American Literature

Kirjailijoita

Amado, Asturias, Borges, Cortázar, Fuenes, García Márquez, Guzman, Neruda, Paz, Vallejo, Vargas Llosa jne

10. Uudempi venäläinen kirjallisuus

Taustateoksia

·         FREEBORN: The Russian Revolutionary Novel. From Turgenev to Pasternak.

·         BLOMQVIST: Rysk Literatur efter Stalin

·         DEMING BROWN: Soviet Russian Literature

·         jokin muu tutkimus Neuvostoliiton jälkeisestä kirjallisuudesta.

Kirjailijoita

Ahmadulina, Ahmatova, Aitmatov, Belov, Belyi, Babel, Bulgakov, Ehrenburg, Ginzberg, Grossman, Harms, Hlebnikov, Jevtušenko, Leonov, Mandelsatam, Pasternak, Paustovski, Rasputin, Rybakov, Solženitsyn, Tšvetajeva, Vožnesenskaja jne

Kirjailijoista taustatietoa myös laitoksen leikearkistosta

11. Nykykirjallisuuden uusia muotoja

Suoritetaan kontaktiopetuksena, ei kirjatentteinä

·         fantasiakirjallisuus

·         tieteiskirjallisuus

·         salapoliisi- tai rikoskirjallisuus

·         sarjakuva

·         viihdekirjallisuus

·         myös maita ja kielialueita, joita edellä ei ole mainittu