02.08.2016

ohjeet-vanha

Yleisiä opiskeluun liittyviä ohjeita löytyy humanistisen tiedekunnan Opiskelu-sivuilta.

Yleisiä opiskelijan ohjeita löytyy myös Yliopistopalveluiden Opiskelijalle-sivuilta.

Näille sivuille on koottu ohjeita opiskeluun Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Näitä ohjeita on työstetty henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteistyönä laitoksen Opetuksen kehittämisryhmän (OKR) johdolla.