02.07.2015

Opetussuunnitelmat

 

Tällä sivulla linkit voimassa oleviin opetussuunnitelmiin oppiaineittain. Kursseja opetetaan vain voimassaolevien, vuosille 2015 - 2017 hyväksyttyjen opetussuunnitelmien mukaan. Tämä koskee myös aiemmin opintonsa aloittaneita opiskelijoita.

Aiempien vaatimusten mukaan suoritetut opintokokonaisuudet (perusopinnot, aineopinnot tai syventävät opinnot), joista on saatu kokonaisarvostelu, käyvät tutkintoon sellaisenaan. Lisätietoa opintokokonaisuuden koonnista.

Kandidaatin- ja maisterintutkintojen yleiset rakenteet ja vaatimukset Humanistisen tiedekunnan sivuilla.

Vanhoja opetussuunnitelmia voi tiedustella musiikin laitoksen amanuenssilta.

Musiikkitieteen opetussuunnitelmat

Musiikkikasvatuksen opetussuunnitelmat

Music Therapy curriculum

Music, Mind and Technology curriculum