02.04.2014

Palaute ja laadun kehittäminen

Opetuksen ja ohjaustilanteiden yhteydessä kerätään palautetta, jonka tavoitteena on opetuksen ja opetuskäytäntöjen kehittäminen. Palautetta antavat kaikki kurssille osallistuvat opiskelijat. Opettaja vastaa palautteen keräämisestä kurssien aikana ja kehittää oppimistapahtuman ja opetusmenetelmien toimivuutta. Palautteelta odotetaan asianmukaisuutta ja rakentavuutta, ja opetuksen kehittämiseen osallistuvat sekä opiskelijat että opettajat yhteistyössä.

Opiskelijoilla on oikeus saada opintosuorituksistaan palautetta.

Opiskelijan tulisi ongelmatapauksissa ensisijaisesti ottaa yhteyttä ko. opettajaan. Mikäli asia ei selviä tällä tavalla, opiskelija voi kääntyä laitoksen johtajan puoleen.

Laitoksen laatutyö kattaa opetuksen lisäksi muut toiminnan osa-alueet.