RFIS050 Literature of the Middle Ages 5 op (01.08.2009 - 31.07.2020)

Homepage
https://www.jyu.fi/ops/fi/hytk/kielten-aineenopettajan-maisteriohjelma-romaanisen-filologian-opintosuunta/unit/8102
Modes of study
[Not translated.] Arviointi: Kertauskuulustelu tai kirjatentti. Asteikko 0-5.
Learing outcomes
[Not translated.] Osaamistavoitteet:
• Keskiajan kirjahistoria, paleografia ja käsikirjoitustutkimus.
• Latinalaisen kirjoituksen historia antiikista uuden ajan alkuun.
• Kyky lukea karolingista minuskelia ja goottilaista kirjoitusta sekä yleistiedot kirjahistorian tutkimusmetodiikasta.
Study Material

Current info
[Not translated.] Opintojakso kuuluu suuntautumisvaihtoehtoihin B ja C.
Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen